Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  
GPS

Dane GPS

Wraz z upowszechnieniem się GPS autor serwisu zdecydował się zwiększyć funkcjonalność interaktywnego słupka kilometrażowego o współrzędne kilometrażu LHS. Ponieważ nie było dostępnych gotowych danych na ten temat, zostały one zebrane sukcesywnie podczas pomiarów przeprowadzanych na szlaku. Proces ten (jak w przypadku dokumentowania linii na potrzeby interaktywnego słupka) trwał kilka lat i zakończył się w maju 2011. Obecnie w bazie znajdują się współrzędne wszystkich hektometrów na LHS. Oprócz słupków, baza zawiera również lokalizację posterunków, niektórych obiektów na szlaku, a także punktów widokowych i trainspotterskich (miejsc gdzie często wykonywane są przez miłośników zdjęcia na LHS).

Po co to wszystko?

Zebranie danych umożliwiło w miarę dokładne odwzorowanie przebiegu linii na mapie zamieszczonej w serwisie, jak również na potrzeby innych map (np. Google Maps). Ponadto dostępność danych sprawia, że każdy może je użyć np. jako POI w programach do nawigacji GPS.

Gdzie to wszystko?

Dane do wybranych programów nawigacyjnych są dostępne pod linkami poniżej. Ponadto zostały one udostępnione w tekstowym formacie CSV, który umożliwia konwersję na inne formaty. Dane są podzielone w dwóch tabelach - jednej dla obiektów, drugiej dla kilometrażu.

    Dane podzielone są na kilka kategorii:
  • Station - posterunki, czyli stacje i mijanki.
  • LHS - oznaczenia hektometrów (słupków kilometrażowych) LHS.
  • BPRHK, CHL, POLGAZ - oznaczenia hektometrów bocznic LHS.
  • Office - biura i przedstawicielstwa spółki PKP LHS.
  • Place - inne miejsca.
  • Trainspotting - punkty trainspotterskie. Miejsca gdzie miłośnicy kolei wykonują najczęściej zdjęcia na LHS.
  • Vantage_point - punkty widokowe. Kolejne ulubione miejsca miłośników kolei, gdzie można ująć kolej szerzej - w krajobrazie.
 

Zastrzeżenia prawne

Dane zostały udostępnione "tak jak są". Ze wzgledu na brak profesjonalnego sprzętu geodezyjnego używanego do pomiarów należy mieć na uwadze, iż zamieszczone dane mogą być niedokładne. Według producenta GPS, którym dane były agregowane dokładność wynosi 2.5-3m aczkolwiek możliwe są w niektórych przypadkach (agregacja oznaczona A702) większe odchyłki od normy. Autor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych, a zwłaszcza wykorzystanie ich w celach stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem. Autor serwisu nie świadczy również wsparcia technicznego do w/w systemów nawigacyjnych.

© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05