Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

Metryczka linii nr 65
Granica Państwa - Hrubieszów LHS - Sławków LHS
Długości LHS
- ogólna
- na terenie woj. lubelskiego:
- na terenie woj. podkarpackiego:
- na terenie woj. świętokrzyskiego:
- na terenie woj. małopolskiego:
- na terenie woj. śląskiego:
394.650 km
123.2 km (31.22%)
81.93 km (20.76%)
119.62 km (30.31%)
67.30 km (17.05%)
2.60 km (0.66%)
- całkowita (łączny kilometraż torów na stacjach, mijankach i bocznicach)
524.339 km
- najdłuższy szlak 33.241 km (30.649 km)
(Biłgoraj - Huta Deręgowska)
- długości użyteczne 850 m (za wyj. st. Hrubieszów - 1050m)
- długość torów przyległych do linii normalnotorowych 226 km

Inne
- prześwit toru LHS (szerokość) 1520 mm
- charakter przewozowy Linii linia towarowa
- ilość torów szlakowych 1
- punkt początkowy LHS km 0.0 - Most na rz. Bug - granica Ukraina-Polska; Gródek k. Hrubieszowa
- punkt końcowy LHS km 394.650 - zachodnia część stacji Sławków LHS w Zagłębiu Dąbrowskim
- najdalej wysunięty na zachód tor szeroki - tor bocznicowy na terenie CZH - przedłużenie bocznicy LHS biegnącej ze Sławkowa LHS do CZH (Sławków, ul. Groniec 1)
- stosowany typ szyn Obecnie UIC60, historycznie P65 (polskie oznaczenie R65)
- max. prędkość drogowa 80 km/h
- stosowana trakcja spalinowa
- elektryfikacja brak
- dop. ciężar brutto pociągu 5000 t
- max. pochylenie miarodajne 12.6 ‰
- najwyżej położony punkt linii: km. 350.250-350.400 - ok. 400 m n.p.m. (Jeżówka)
- najniżej położony punkt linii: km. 207.016-207.516 - ok. 165 m n.p.m. (Sworoń)
- różnica poziomów: 241.490 m

Infrastruktura
- ilość przepraw mostowych 5
- ilość mostów 48
- ilość wiaduktów (łącznie) 112
- najwyższy wiadukt 16m, Charsznica
- najdłuższe przęsło

(długość nieznana), wiadukt w Przymiarkach
- ilość przepustów 383
- ilość stacji 6
- ilość przystanków osobowych z peronami 2 (Sędziszów, Olkusz)
- posterunków ogółem 24
- łączna kubatura budynków LHS 700.000 m3

Zarząd
- Właściciel linii PKP LHS Sp. z o.o. (wł. PKP S.A. (100%) – 79 052 udz.)
kod literowy UTK: PKPLS
kod liczbowy UTK: 2251

Historia
- generalny projektant mgr inż.
Józef Skorupski
- zespół wykonawczy Zofia Rauch
Jan Cebulok
Marian Dyś
Ryszard Jednacz
Roman Ozimek
Wiesław Pężka
Jerzy Sagan
Zdzisław Ślósarczyk
Antoni Wróbel
- pierwszy Zarząd LHS:
Dyrektor
Zastępcy

Stefan Stachurski
Jerzy Dąbkowski
Waldemar Brojanowski
Paweł Wincentowicz
- rozpoczęcie budowy 15.11.1976, Maziarnia (woj. podkarpackie)
- data oddania Linii do eksploatacji 30.11.1979
- data wjazdu pierwszego pociągu przez nowowybudowany most na rz. Bug 07.11.1977, godz. 10:30
- data przejazdu od początku do końca pierwszego pociągu na linii
(poc. nr 3713; opóźnienie na stacji końcowej wynosiło 2h)
15.12.1979, godz. 13:18 czasu polskiego (15:18 czasu moskiewskiego)
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05