Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-20  

Wokˇ│ LHS
[27 z 29]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 25 · · · Strona 27Strona 28Strona 29 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55 kB   Rogatka uszkodzona...

Charsznica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.6 kB   Wiadukt dawnej kolejki w▒skotorowej, ktˇrej stacja ko˝cowa mieÂci│a siŕ w Charsznicy.
Gˇr▒ przebiegaj▒ tory szlaku Tunel-Bukowno.

Charsznica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 70.5 kB   Normalnotorowa bocznica biegn▒ca na stacjŕ w Bukownie.
Na horyzoncie semafor wyjazdowy J toru dodatkowego mijanki LHS.

Bukowno
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.8 kB   ET41-017 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek przeje┐d┐a przez stacjŕ w Olkuszu.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 60.6 kB   Stacja w Skar┐ysku Kamiennej w Ârodku nocy. Przy peronie stoi poci▒g pospieszny 26200 rel. Lublin-Jelenia Gˇra.

Skar┐ysko Kamienna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 47 kB   Kiedy w ko˝cu przyjedzie?
Poranek na stacji normalnotorowej w S│awkowie.

S│awkˇw
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 202.3 kB   Nietypowa interwencja funkcjonariusza Stra┐y Ochrony Kolei - tym razem pa│ka s│u┐bowa s│u┐y jako kij pasterski...
(UWAGA: zdjŕcie ma 200 kB)

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 71 kB   Stylowy (dziŕki przybudˇwce) budynek przystanku w Klimontowie.

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.3 kB   PrzejÂcie przez tory w Klimontowie - na pierwszym planie barierki strzeg▒ce toru LHS, dalej dwˇch torˇw linii Koz│ˇw-Sitkˇwka N..

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.9 kB   Budynek dworca kolejowego w Charsznicy.

Charsznica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97 kB   Stacja Przeworskiej Kolei Dojazdowej.

Przeworsk
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.7 kB   Tarcza zaporowa na dworcu PKD w Przeworsku. Obecnie nie pe│ni ju┐ swoich funkcji jak za dawnych czasˇw, lecz wci▒┐ podaje sygna│ zezwalaj▒cy na przejazd...

Przeworsk
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 60.5 kB   Tor linii biegn▒cej z Sandomierza do Metanu - na zdjŕciu z nalotem rdzy, gdy┐ szlak ten zosta│ zamkniŕty z pocz▒tkiem sierpnia 2001 wskutek powodzi.

Zalesie Gorzyckie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.9 kB   Zamkniŕta ju┐ dla ruchu pasa┐erskiego linia Ocice-Rzeszˇw widziana z wiaduktu LHS.
Sporadycznie je┐d┐▒ tŕdy poci▒gi towarowe do Dŕby Rozalin.

Nowa Dŕba
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 41.7 kB   Jak zdjŕciu 030701... tylko en face.

Dŕbica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 25 · · · Strona 27Strona 28Strona 29
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05