Przejdź do strony głównej
Przejdź do strony głównej

 
2019-09-15  

Śladami narodzin LHS
[1 z 2]

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjęcia docelowego: 102.7 kB   Obszerny plakat "Linia Przyjaźni" załączony do Kolejarza 2/80.
Na uwagę zasługują kolorowe zdjęcia (wtedy rzadkość).
 
Wyd.: Krajowa Agencja Wydawnicza / COBiRTK, nakład 10.000 egz.
Projekt graf. J. Miciak,
Tekst: K. Czerwiecki,
Zdjęcia: L. Łożyński, W. Ochnio.

1980 r.
fot. Ze zbiorów LHS.pl,
dzięki uprzejmości Wiesława Wojasiewicza

Rozmiar zdjęcia docelowego: 91 kB   Okładka folderu informacyjnego dot. budowy LHS (nakład folderu - 3000 egz.).
Zobacz też pierwszą i drugą stronę oraz załączoną mapkę.

1. grudnia 1979 r.
dzięki uprzejmości Janusza Panasiewicza
Rozmiar zdjęcia docelowego: 95.9 kB   Pierwsza i druga strona folderu informacyjnego dot. budowy LHS.
zobacz też okładkę oraz załączoną mapkę.

1. grudnia 1979 r.
dzięki uprzejmości Janusza Panasiewicza
Rozmiar zdjęcia docelowego: 116.6 kB   Mapka dołączona do folderu informacyjnego dot. budowy LHS.
Zobacz też (okładkę i pierwsze dwie strony).

1. grudnia 1979 r.
ze zbiorów LHS.pl
dzięki uprzejmości Wiesława Wojasiewicza

Rozmiar zdjęcia docelowego: 85.8 kB   Proporzec ZSRR-PRL "Magistrala przyjaźni" (awers + rewers).
Zwraca uwagę mapka, na której Sędziszów oznaczono jako "Huta Katowice".

29. listopada 1979 r.
ze zbiorów LHS.pl,
dzięki uprzejmości Wiesława Wojasiewicza

Rozmiar zdjęcia docelowego: 119.2 kB   Okolicznościowy medal wybity w Lublinie dla budowniczych LHS.

Listopad 1979 r.
ze zbiorów LHS.pl,
dzięki uprzejmości Wiesława Wojasiewicza

Rozmiar zdjęcia docelowego: 115.2 kB   Proporzec "Przodujący budowniczy" (rewers + awers).

Listopad 1979 r.
ze zbiorów LHS.pl,
dzięki uprzejmości Wiesława Wojasiewicza

Rozmiar zdjęcia docelowego: 166.9 kB   Proporzec "PZPR - Rada Sekretarzy Budowy LHS"

Listopad 1979 r.
dzięki uprzejmości Janusza Panasiewicza
Rozmiar zdjęcia docelowego: 130.7 kB   Informacja o efektach Ogólnopartyjnego Czynu na budowie LHS jaki miał miejsce we wrześniu 1979 r.

23. września 1979 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Rozmiar zdjęcia docelowego: 62 kB   Odpowiedź Dyrekcji LHS na wniosek o udzielenie urlopu.
Ze zrozumiałych względów (napięte terminy prac i oddania Linii do eksploatacji) był wprowadzony zakaz ich udzielania.

23. września 1979 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Rozmiar zdjęcia docelowego: 89.3 kB   Okolicznościowe podziękowanie za pracę przy budowie LHS wydane z okazji Święta Pracy - 1 maja.

30. kwietnia 1979 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Rozmiar zdjęcia docelowego: 53.8 kB   Okładka zaproszenia na akademię z okazji Święta Pracy (1 maja).
Dalsze strony można zobaczyć tutaj.
Pełny tekst dostępny jest tutaj.

26. kwietnia 1979 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Rozmiar zdjęcia docelowego: 39.3 kB   Zaproszenie na akademię z okazji Święta Pracy (1 maja).
Okładkę można zobaczyć tutaj.
Pełny tekst dostępny jest tutaj.

26. kwietnia 1979 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Rozmiar zdjęcia docelowego: 75.9 kB   Deklaracja przystąpienia do czynu z okazji 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Pełny tekst dostępny jest tutaj.

25. listopada 1978 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Rozmiar zdjęcia docelowego: 117.4 kB   Okolicznościowy folder z okazji 61. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, w którym jest mowa o LHS.
Tekst strony trzeciej jest dostępny tutaj.

Listopad 1978 r.
ze zbiorów Lucjana Poczęsnego
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2019
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05