Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

Niekrasˇw LHS
[1 z 6]

Jedna z mijanek LHS, ktˇre zlikwidowano w 1991 roku, odbudowana w 2006 r.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1441.7 kB   Deszczowo na Niekrasowie.

Mijanka Niekrasˇw
Niekrasˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 886.7 kB   Krzy┐owanie prˇ┐nego prowadzonego przez ST40s-15+ST40s-18 z ST44-2055+ST44-2011 ze zbo┐ˇwkami.

Mijanka Niekrasˇw
Niekrasˇw

fot. Sebastian Serwan
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 490.8 kB   ST40s-15 wraz z drugim Batmanem i sk│dadem rudowym na mijance Niekrasˇw.

Mijanka Niekrasˇw
Niekrasˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 684.9 kB   ST40s-14 mieszanym sk│adem wagonˇw przeje┐d┐a przez mijankŕ Niekrasˇw LHS.

Mijanka Niekrasˇw
Niekrasˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 188.1 kB   "Nastawnia dysponuj▒ca" na mijance Niekrasˇw.

Mijanka Niekrasˇw
Niekrasˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 297.4 kB   Mijanka Niekrasˇw. Obecnie jest na niej prowadzona wycinka krzakˇw przez firmŕ spod W│odawy.

Mijanka Niekrasˇw
Niekrasˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 209.7 kB   Wyciŕcie krzakˇw ods│oni│o schodki do dawnej nastawni na mijance w Niekrasowie.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 200.9 kB   Pozbawiony bujnej roÂlinnoÂci nasyp po stronie wschodniej.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 255.3 kB   Infrastruktura mijanki Niekrasˇw.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.5 kB   ST40s-01 z prˇ┐nym sk│adem wŕglarek podczas mijania siŕ z rud▒ w Niekrasowie.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 157.5 kB   ST40s-01 z prˇ┐nym sk│adem wŕglarek opuszczaj▒ mijankŕ Niekrasˇw.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 197.5 kB   Sygna│ S2 "wolna droga" na semaforze wjazdowym Z.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 201.2 kB   Wagony z rud▒ przetaczaj▒ siŕ przez mijankŕ.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150.6 kB  

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 152.5 kB   Widok na mijankŕ z zachodniej g│owicy.

Niekrasˇw
fot. Krzysztof Bugaj
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05