Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

LHS zim▒
[1 z 9]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1582.4 kB   ST44-2034 luzem zbli┐a siŕ do stacji Go│uchˇw LHS w celu przeprowadzenia manewrˇw.

Samostrza│ˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1575.9 kB   ST40s-25+ST40s-23 z mieszanym sk│adem wagonˇw przeje┐d┐aj▒ przez wykop w masywie Bia│ej Gˇry.

Bia│a Gˇra
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1282 kB   ST40s-25+ST40s-23 z mieszanym sk│adem wagonˇw przeje┐d┐aj▒ przez wykop w masywie Bia│ej Gˇry.

Bia│a Gˇra
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1496 kB   ST40s-16+ST40s-27 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek pŕdz▒ na Sŕdziszˇw.

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1212.1 kB   ST40s-17+ST40s-11 z krˇtkim sk│adem wŕglarek zbli┐a siŕ do mijanki ú▒czyn LHS.

Skroniˇw | Potok Wielki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 446.7 kB   Wŕglarka i piŕknie oÂnie┐ony Nowosielec.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 453.8 kB   Piŕkna zima na LHS w lasach Puszczy Sandomierskiej.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1013 kB   ST40s-11+ST40s-27 z poci▒giem rudowym.

Za│ŕ┐e | Budy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 420.7 kB   Klasyczny poci▒g rudowy minie za chwilŕ rˇwniŕ pod planowan▒ niegdy mijankŕ w Nowosielcu.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 257 kB   Klasyczny poci▒g rudowy mija rˇwniŕ pod planowan▒ niegdy mijankŕ w Nowosielcu.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 590.1 kB   Ciekawy mieszaniec prowadzony przez dwa gagariny zbli┐a siŕ do Nowosielca.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1100.3 kB   ST40s-12+ST40s-25 z "gazˇwkami" pŕdzi w kierunku Puszczy.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 334.5 kB   Jednolity sk│ad gazˇwek powoli zbli┐a siŕ do mijanki Puszcza.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 947.5 kB   ST44-2003 wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii z mieszanym sk│adem wagonˇw mijaj▒ posterunek Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 868 kB   ST40s-23+ST40s-02+ST44-2031+ST44- 2026+ST44-2062 z mieszanym sk│adem wagonˇw przelotem przez mijankŕ Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05