Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Uchwycone w kadrze - migawki z ┐ycia LHS
[4 z 25]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 · · · Strona 23Strona 24Strona 25 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 202.5 kB   Kwartet maszyn ST40s-16+ST40s- 14+ST40s-06+ST40s-18 oczekuje na krzy┐owanie na torze dodatkowym mijanki Huta Derŕgowska LHS.

Mijanka Huta Derŕgowska LHS
Huta Derŕgowska

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 148.2 kB  

BoleÂcice
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 216.6 kB  

Charsznica
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 819.6 kB  

Durdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 524.2 kB   Para Batmanˇw ST40s-27 i ST40s-26 ze sk│adem rudy na haku, oczekuje na wolny szlak w kierunku Sŕdziszowa.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 491.3 kB   Para Gagarinˇw ST44-2062 i ST44-2004 ze sk│adem mieszanym na haku mozolnie wydrapujŕ siŕ z Doliny Nidy w kierunku mijanki ú▒czyn.

Wŕgleniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 450.8 kB   Na horyzoncie, z Doliny Nidy, wy│▒nia siŕ para Gagarinˇw ST44-2062 i ST44-2004 ze sk│adem mieszanym na haku w drodze do Sŕdziszowa.

Wŕgleniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 409.7 kB   Para Batmanˇw z krˇkim sk│adem na haku na tle dawnego elewatora zbo┐owego w Koz│owie w drodze do Sŕdziszowa.

Kamionka
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 503.4 kB   Para Gagarinˇw ST44-2062 i ST44-2004 ze sk│adem mieszanym na haku wyje┐d┐a z ukopu pod Bia│▒ Gˇr▒ w kierunku mijanki Kŕpie.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1098.4 kB   ST44-2034 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek o zachodzie s│o˝ca w drodze na wschˇd.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 614.7 kB   ST40S-21 opuszcza stacjŕ ZamoŠ Bortatycze LHS kierujac siŕ na wschˇd.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 566.5 kB   Duet maszyn ST48 zmierza z │adunkiem zwojˇw blachy po torze normalnym w kierunku Stalowej Woli.Poci▒g wyjecha│ z bazy prze│adunkowej Laude znajduj▒cej siŕ na terenie st. ZamoŠ Bortatycze.

Tereszpol-Zaorenda
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 243.9 kB  

Bukowno Przymiarki
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 226.6 kB  

Wŕgleniec
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.2 kB  

Wy┐yna Miechowska
fot. Marcin Alencynowicz
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 · · · Strona 23Strona 24Strona 25
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05