Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Uchwycone w kadrze - migawki z ┐ycia LHS
[21 z 25]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 19Strona 20Strona 21 · · · Strona 23Strona 24Strona 25 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 178.4 kB   ST44-2032 + ST44-2044 z rud▒. Sk│ad z uwagi na dobr▒ akustykŕ s│yszalny chyba od samej Huty:)

Spie
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 215.9 kB   Kwartet gagarinˇw LHS kieruje siŕ w stronŕ Bi│goraju, ktˇry widaŠ w tle po prawej stronie.

Tereszpol
fot. Mateusz Niedziela
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 193.2 kB   SM48-061 jako popych rudy prowadzonej ST44-2053 + ST44-2068.
Na torze dodatkowym mijanki Kepie "wŕglarka" prowadzona ST44-2042.

Kŕpie
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.3 kB   Wŕglarka w kierunku S│awkowa.

Charsznica
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 197.5 kB   ST44-2054+ST44-2056+ST44-2036+ST44 -2038 z prˇ┐nymi wŕglarkami przetaczaja siŕ przez rˇwniŕ mijankow▒ w Bojanowie.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 232.3 kB   Tandem 311Da-02 i 01 (obecnie ST40s) zmierza z ca│kiem d│ugim poci▒giem na zachˇd. Obok znajduje siŕ podg. Rytwiany, gdzie od linii W│oszczowice - Chmielˇw k/Tarnobrzega odchodzi linka do Po│a˝ca. Na chwilŕ obecn▒ posterunek ma semafory Âwietlne i sterowany jest zdalnie ze stacji Staszˇw.

Rytwiany
fot. Konrad Bigaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 123.8 kB   Po lewej poci▒g pospieszny Roztocze z ZamoÂcia do Wroc│awia na czele z lokomotyw▒ SU45-173. Po prawej jad▒cy po torze szerokim poci▒g zdawczy z ST44-2021 na czele jedzie w kierunku Bi│goraja.

Zwierzyniec
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 234.7 kB   Jesienne zbiory kapusty - znak rozpoznawczy Charsznicy, czyli najwiŕkszego w kraju zag│ŕbia produkcji tego warzywa.
Widoczna w Ârodkowej czŕÂci zdjŕcia ST44-2001 powraca po popychu do Sŕdziszowa.

Charsznica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 283.1 kB   LHS w km 334.3.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 197.3 kB   ST44-2021+2027 z jednym kontenerem i │adownym sk│adem wŕgla pod▒┐aj▒ w stronŕ Granicy.

Koz│ˇw
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 82.6 kB   Poranek na najd│u┐szym prostym odcinku LHS pod Now▒ Dŕb▒.

Durdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 154.7 kB   Bojanˇw


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 187.2 kB   Zalew w Padwi tzw. Balaton.
W tle prˇ┐ny zwrot wŕglarek prowadzony ST44-2053+ST44-2059.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.2 kB  

Padew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.9 kB   ST44-2061+ST44-2015 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek. Na ko˝cu sk│adu ST44-2004 jako gospodarczy G-10, ktˇry jedzie do pomocy przy wymianie podk│adˇw na stacji Go│uchˇw.

Stawiany Pi˝czowskie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 19Strona 20Strona 21 · · · Strona 23Strona 24Strona 25
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05