Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Uchwycone w kadrze - migawki z ┐ycia LHS
[2 z 25]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 23Strona 24Strona 25 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1666.6 kB   ST40s-05+ST40s-18 z poci▒giem rudowym wje┐d┐aj▒ na teren budowy st. ZamoŠ Majdan LHS.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1578.4 kB   Budowa stacji ZamoŠ Majdan LHS.
ST40s-20+ST40s-12 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek w kierunku Hrubieszowa.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 703.7 kB   ST40s-14 z wagonami mija Szozdy.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 725.2 kB   Duet maszyn ST44 zpoci▒giem rudowym zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1207.8 kB   2ST40s z mieszanym sk│adem wagonˇw przeje┐d┐aj▒ wiaduktem nad drog▒ ekspresow▒ S7.

ú▒czyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1432.7 kB   ST40s-25+ST40s-20 z "rud▒" pŕdz▒ w stronŕ Sŕdziszowa. Na pierwszym planie rzeka Nida.

Dolina Nidy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1297.3 kB   ST40s-01+ST40s-17 z mieszanym sk│adem pŕdz▒ w kierunku Sŕdziszowa.

Koz│ˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 519.4 kB  

Gajˇwka
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1519.2 kB  

Durdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 820.5 kB   "Ruda" na ST40s-04+ST40s-01 zbli┐a siŕ do st. Wola Baranowska LHS.

Durdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 982.7 kB   "Ruda" na ST40s-04+ST40s-01 pŕdzi na zachˇd. Wiadukt widoczny na zdjŕciu jest obecnie (06.2021) remontowany.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 831 kB   ST40s-17 ze sznurem wagonˇw wtoczy siŕ za chwilŕ na stacjŕ ko˝cow▒ LHS.

Bukowno Przymiarki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   ST40s-14+ST40s-15 z poci▒giem wje┐d┐aj▒ na most nad Sanem. W tle budowa przeprawy dla drogi ekspresowej S19.

Zarzecze n/Sanem
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1342.6 kB   Maszyny torowe Torremsu wracaj▒ do bazy w Brodach przecinaj▒c przejazd w Zwierzy˝cu.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 514.3 kB   ST40s-25+ST40s-21 z mieszanym sk│adem wagonˇw w drodze na zachˇd mijaj▒ przystanek pasa┐erski w Zwierzy˝cu.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 23Strona 24Strona 25
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05