Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Koniec dnia z LHS
[2 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 148.6 kB   12 lat temu stoj▒c na torach kolei LHS powiedzia│em sobie "fajnie by by│o uchwyciŠ moment w ktˇrym zachodz▒ce s│o˝ce idealnie wpisze siŕ w most kolejowy". S│o˝ce zachodzi codziennie ale tylko dwa razy w roku jego po│o┐enie pozwala wykonaŠ takie zdjŕcie. Zazwyczaj wszystko by│o przeciwne zrobieniu tego zdjŕcia, chmury, przeje┐d┐aj▒cy poci▒g, brak czasu. Parŕ dni temu w ko˝cu uda│o mi siŕ. Trwa│o to rˇwne 12 lat!

Dolina Nidy
fot. Bart│omiej Nurczy˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 87.1 kB  

Kŕpie
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 116.1 kB  

Uniejˇw Parcela
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 39.5 kB   Trafi│o siŕ jak Âlepej kurze ziarno.

Mijanka Mi▒czyn LHS
Mi▒czyn

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 906.5 kB   Zachˇd s│onca nad Jur▒ Krakowsko- Czŕstochowsk▒.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 257.3 kB   Duet lokomotyw z ST40s-09 na czele oraz pustym sk│adem wŕglarek podczas przejazdu przez przeprawŕ mostow▒ nad rz. Wis│a.

Zaduszniki
fot. Sebastian Serwan
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 563.5 kB   ST40s-21 z mieszanym sk│adem zbli┐a siŕ do przeprawy mostowej nad Wis│▒.

Przeprawa mostowa nad rz. Wis│▒
fot. Sebastian Serwan
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 358.7 kB   Zachˇd s│o˝ca nad torem LHS na Ponidziu.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 365.3 kB   Zachˇd s│o˝ca nad torem LHS. Na horyzoncie Jura Krakowsko- Czŕstochowska.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 252.9 kB   Zachˇd s│o˝ca nad Kŕpiem widziany z toru LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 210.5 kB   ST44-2055 oraz ST44-2021 ze sk│adem mieszanym w promieniach zachodz▒cego s│o˝ca ruszy│y po otwarciu szlaku z mijanki Kŕpie w stronŕ Sŕdziszowa.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 161.6 kB   Kije.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 131.8 kB   Zacgˇd s│o˝ca nad torem LHS.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 252.2 kB   Sielski zachˇd s│o˝ca w okolicach mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 324.4 kB   Mijanka Puszcza LHS spowita promieniami zachodz▒cego s│o˝ca.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05