Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Wschody s│o˝ca na LHS
[4 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 142.9 kB   Most na rzece úŕg. W oddali jeden z nieuko˝czonych wiaduktˇw.


fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 96.4 kB   5:39. Poranek w Puszczy Sandomierskiej.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84.1 kB   Wschˇd S│o˝ca nad rzek▒ San.

Przŕdzel
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 90.1 kB   Na pierwszym planie wiadukt nad lokaln▒ drog▒, w tle most nad rzek▒ San w promieniach wschodz▒cego S│o˝ca...a wŕglarka w Puszczy powoli zaczyna dudniŠ.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 57.4 kB   Poranna zdawka do S│awkowa oczekuje prˇby hamulca na stacji pocz▒tkowej w Hrubieszowie. Z przodu ST44-3001, jako druga ST44-2035.

Hrubieszˇw
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 100.3 kB   S│o˝ce leniwie wschodz▒ce zaczyna ogrzewaŠ nieprzetarty od d│u┐szego czasu szlak i wszystko wokˇ│..."bezruch" wkrˇtce jednak zostanie przerwany.

Nowosielec
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97.3 kB   ST44-2018 z drugim gagarinem (zgaszonym) i mieszanym sk│adem ton▒ w porannej mgle wype│nionej zapachem drewna...

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 143.7 kB   ST44-2050 + ST44-2024 + ST44-2044 w mglisty wrzeÂniowy poranek poci▒g rudowy przeci▒gaj▒...jak widaŠ ┐aden gagar nie Âpi :)

Bojanˇw
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.9 kB   Druga ju┐ z kolei ruda tego poranka dzielnie zbli┐a siŕ do mijanki Drozdˇw. Na prowadzeniu ST44-2006 + ST44-2036.

Bojanˇw
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.9 kB   Žwit na szerokim torze w Rytwianach.

Rytwiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 91.1 kB   Žwit na szerokim torze w Rytwianach.

Rytwiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.5 kB   Wschˇd s│o˝ca nad torami w Zwierzy˝cu.

Zwierzyniec
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 80.4 kB   We wschodz▒cym porannym s│o˝cu zaprezentowa│ siŕ sk│ad prowadzony ST44-2054+ST44-2068 jad▒cy w stronŕ Woli Baranowskiej.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.8 kB   Poranek na najd│u┐szym prostym odcinku LHS pod Now▒ Dŕb▒.

Durdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 87.1 kB   Poranek na najd│u┐szym prostym odcinku LHS pod Now▒ Dŕb▒.
Od strony Drozdowa zbli┐a siŕ sk│ad prowadzony ST44-2057+ST44-2017, ktˇry jedzie w stronŕ Woli Baranowskiej.

Durdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05