Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-20  

Lokomotywy serii ST44 (2001-2068)
[9 z 13]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 285 kB   ST44-2044 z poci▒giem gospodarczym za chwilŕ minie przystanek osobowy w Zwierzy˝cu i pomknie dalej do Bi│goraja.

Zwierzyniec
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 192 kB   ST44-2066 z poci▒giem gospodarczym podczas manewrˇw na mijance Drozdˇw.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 196 kB   Zimna ST44-2039 holowana do Bortatycz przez ST44-2042, podczas krzy┐owania w Bi│goraju

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 247.9 kB   Potrˇjna trakcja (ST44-2032+2xST44-20xx) jad▒ca z mixem wagonˇw na wschˇd wy│aniaj▒ca siŕ spod wiaduktu nad DW835

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 767.1 kB   ST44-2024 manewruje na stacji Wola Baranowska.

Knapy
fot. Krzysztof Newlacil
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 801 kB   ST44-2012 stoi na stacji Wola Baranowska.

Knapy
fot. Krzysztof Newlacil
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 750.6 kB   ST44-2007 wje┐d┐a na stacjŕ Wola Baranowska.

Knapy
fot. Krzysztof Newlacil
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 156.7 kB   ST44-2045+ST44-2050 ci▒gn▒ mieszany sk│ad w stronŕ mijanki Drozdˇw.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 265.3 kB   ST44-2056+ST44-2054 ze sk│adem na torze dodatkowym.

Ludwinˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 129.6 kB   Lokomotywa ST44-2031 jad▒ca luzem w kierunku Bi│goraja.

Odcinek Zwierzyniec - Szozdy
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 178.3 kB   ST44-2001 pracuje przy popychu sk│adu z rud▒.

Szarkˇwka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 196.2 kB   ST44-2034 po zako˝czeniu popychania i odczepieniu siŕ od sk│adu wraca do Sŕdziszowa.

Je┐ˇwka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 279.3 kB   ST44-2034 wraca z popychu do Sŕdziszowa.

Kŕpie
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 142.7 kB   ST44-2031+ST44-2036 na torze │▒cz▒cym lokomotywowniŕ LHS ze stacj▒ ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Hubert Budzy˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 193.1 kB   Rozruch ST44-2004.

Wola »ydowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05