Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-20  

Lokomotywy serii ST44 (2001-2068)
[13 z 13]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 59.1 kB   ST44-2030 jad▒ca z prˇ┐nymi wagonami w stronŕ mijanki Kŕpie.

Szarkˇwka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 70.4 kB   ST44-2046 oraz ST44-2057 podczas manewrˇw.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54.3 kB   ST44-2046 podczas manewrˇw na mijance Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.5 kB   ST44-2046 i ST44-2057 wraz z poci▒giem przeje┐dzaj▒ przez przejazd w Kamionce.

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 66.5 kB   ST44-2046 i ST44-2009 z poci▒giem na torze dodatkowym mijanki w Kŕpiu.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 60.1 kB   ST44-2011 na km 331.0 podczas operacji przeci▒gania szyn.

Przysieka
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 68.2 kB   ST44-2004 ci▒gnie szyny w kierunku Kŕpia.

Przysieka
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 73 kB   ST44-2004 oraz ST44-2011 jad▒ce do Klimontowa po szyny.

Przysieka
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 64.9 kB   ST44-2011 z "osprzŕtem" do przeci▒gania szyn na sprzŕgu.
Na reflektorze widoczny rˇwnie┐ zawieszony przewˇd sterowania ukrotnionego.

Przysieka
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55.6 kB   ST44-2004 jad▒ca po szyny w kierunku Sŕdziszowa.

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.8 kB   2ST44 wraz ze sk│adem do Huty Katowice.

Padew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 94.2 kB   SM48-002, ST44-2057 i ST44-2038
na jednym z bocznych torˇw stacji LHS w Sŕdziszowie.

Sŕdziszˇw
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 104.5 kB   ST44-2001 wraz z ST44-2011 na jednym z torˇw stacji Sŕdziszˇw Pˇ│nocny.

Sŕdziszˇw
fot. Wojtek Traczyk
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 41.8 kB   ST44-2044 na │uku w okolicach Krzciŕcic

Kierzki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 51.8 kB   ST44-2038 wraz ze sk│adem jad▒cym w stronŕ Zwierzy˝ca Towarowego.

Zwierzyniec
fot. Piotr Stanis│awski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05