Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Wokˇ│ LHS
[4 z 29]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 · · · Strona 27Strona 28Strona 29 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1666.9 kB   Postŕpy na teren inwestycyjnym w Nowisielcu znajduj▒cym siŕ obok nasypu LHS.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1610.3 kB   Sk│ad bocznicowy z kopalni w Osieku do st. Strzegomek prowadzony TEM2-291 nale┐ac▒ do Grupy Azoty.

Mucharzew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1677.6 kB   Sk│ad bocznicowy z kopalni w Osieku do st. Strzegomek prowadzony TEM2-291 nale┐ac▒ do Grupy Azoty.

Mucharzew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1570.3 kB   TEM2-291 nale┐▒ca do Grupy Azoty pokonuje luzem bocznicŕ ze Strzegomka do kopalni siarki Osiek gdzie podejmie kilka wŕglarek.

Mucharzew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1288.7 kB   Teren inwestycyjny obok toru LHS w Nowosielcu. W tle droga ekspresowa S19. Stan na rok 2022.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1113.7 kB   Teren inwestycyjny obok toru LHS w Nowosielcu. W tle droga ekspresowa S19. Stan na rok 2022.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1199.6 kB   EU07-380 z MPE42102 "Morcinek" mija regio R20421 (EN57-1258).

Mierzyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1205.1 kB   EN57-1258 jako R20421 zatrzymuje siŕ przy peronie przystanku Krzciŕcice.

Mierzyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1359 kB   ED78-029 jako R23316/7 spˇ│ki Polregio.

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 223.7 kB   Gama SU160 z poc. 22100 "Hetman"

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1107.1 kB   EN57-2016 w barwach Polregio jako R42902 (Katowice - Kielce).

Kolonia Piaski
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1742 kB  

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 897.1 kB   Sk│ad Lotosu z cysternami wje┐d┐a do st. Koz│ˇw.

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1531.8 kB   Widziana z nasypu LHS budowa OÂrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w Umianowicach.
Otwarcie planowane jest na wrzesie˝ 2022. Po prawej dawna wie┐a ciÂnie˝ przebiegaj▒cej obok kolejki w▒skotorowej, ktˇra ma zostaŠ zaadoptowana na taras widokowy.

Dolina Nidy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 231.8 kB   Lokomotywa 311D z poci▒giem do Klemensowa za chwilŕ zatrzyma siŕ na stacji w Hucie Krzeszowskiej w celu przepuszczenia poci▒gu TLK Hetman. Zima w odwrocie, choŠ jest to jak na razie tylko teoria. A w eterze wci▒┐ dziej▒ siŕ cuda.

Wymys│ˇw
fot. Seweryn B│asiak
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 · · · Strona 27Strona 28Strona 29
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05