Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-20  

Wokˇ│ LHS
[28 z 29]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 27Strona 28Strona 29 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 48.2 kB   Lokomotywa ST43-218 stoj▒ca przy jednym z peronˇw dŕbickiego dworca z poci▒giem towarowym w kierunku Mielca.

Dŕbica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.3 kB   Dworzec w Olkuszu - na peron 1 wje┐d┐a poci▒g osobowy do Katowic.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 101 kB   Przystanek D▒browa Gˇrnicza Huta Katowice po (ju┐ nie u┐ywanej) zachodniej stronie.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 59.4 kB   Rzut oka z wiaduktu LHS na podkrakowskie wzgˇrza pod Koz│owem - linia normalnotorowa z Warszawy do Krakowa wije siŕ malownicz▒ "

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 76.4 kB   W Koz│owie daje siŕ zauwa┐yŠ pozosta│oŠ po normalnotorowej │▒cznicy Koz│ˇw-Kŕpie-Charsznica (z pominiŕciem Tunelu), ktˇr▒ wykorzystywano przy budowie LHS. Po │▒cznicy pozosta│y ju┐ tylko odcinki torˇw i nasypy.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.8 kB   Bardzo "klimatyczny" przystanek w Krzciŕcicach - zderzenie modernizmu budynku i kiosku ruchu w stylu lat 60. z lewej...

Krzciŕcice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 52.7 kB   Normalnotorowy poci▒g towarowy (prowadzony przez ET22-137) przeje┐d┐aj▒cy przez przystanek w Krzciŕciach. Po prawej (za barierk▒) biegnie tor LHS.

Krzciŕcice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.7 kB   Osobowy z ZamoÂcia do St. Woli Rozw. na tle wzgˇrza w Tereszpolu. Po prawej tor LHS, po lewej - normalny.

Terzeszpol
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 49.2 kB   Budynek dworca kolejowego w Lublinie.

Lublin
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 66.3 kB   Linia normalnotorowa Ocice-Rzeszˇw widziana w jeden z letnich, deszczowych dni. Ruch pasa┐erski zawieszono tu wraz z rozk│adem 2000/2001.

Nowa Dŕba
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 58.3 kB   Budynek dworca Hrubieszˇw Miasto. Zabrzmi to mo┐e nieco dziwnie - jest m│odszy ni┐ sama LHS. Stacja w Hrubieszowie liczy sobie jednak ju┐ kilkadziesi▒t lat...

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.9 kB   Rzut oka z poci▒gu osobowego Wroc│aw G│.-Hrubieszˇw (obecnie ju┐ wycofany z rozk│adu)...

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 26.4 kB   I drugie spojrzenie...

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 64.3 kB   Budynek dworca kolejowego w ZamoÂciu.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 45.1 kB   Budynek dworcowy stacji Werbkowice.

Werbkowice
fot. Mi│osz Telesi˝ski - www.sentymentalny.com
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 27Strona 28Strona 29
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05