Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Wokˇ│ LHS
[28 z 29]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 27Strona 28Strona 29 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.3 kB   PrzejÂcie przez tory w Klimontowie - na pierwszym planie barierki strzeg▒ce toru LHS, dalej dwˇch torˇw linii Koz│ˇw-Sitkˇwka N..

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.9 kB   Budynek dworca kolejowego w Charsznicy.

Charsznica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97 kB   Stacja Przeworskiej Kolei Dojazdowej.

Przeworsk
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.7 kB   Tarcza zaporowa na dworcu PKD w Przeworsku. Obecnie nie pe│ni ju┐ swoich funkcji jak za dawnych czasˇw, lecz wci▒┐ podaje sygna│ zezwalaj▒cy na przejazd...

Przeworsk
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 60.5 kB   Tor linii biegn▒cej z Sandomierza do Metanu - na zdjŕciu z nalotem rdzy, gdy┐ szlak ten zosta│ zamkniŕty z pocz▒tkiem sierpnia 2001 wskutek powodzi.

Zalesie Gorzyckie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.9 kB   Zamkniŕta ju┐ dla ruchu pasa┐erskiego linia Ocice-Rzeszˇw widziana z wiaduktu LHS.
Sporadycznie je┐d┐▒ tŕdy poci▒gi towarowe do Dŕby Rozalin.

Nowa Dŕba
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 41.7 kB   Jak zdjŕciu 030701... tylko en face.

Dŕbica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 48.2 kB   Lokomotywa ST43-218 stoj▒ca przy jednym z peronˇw dŕbickiego dworca z poci▒giem towarowym w kierunku Mielca.

Dŕbica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.3 kB   Dworzec w Olkuszu - na peron 1 wje┐d┐a poci▒g osobowy do Katowic.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 101 kB   Przystanek D▒browa Gˇrnicza Huta Katowice po (ju┐ nie u┐ywanej) zachodniej stronie.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 59.4 kB   Rzut oka z wiaduktu LHS na podkrakowskie wzgˇrza pod Koz│owem - linia normalnotorowa z Warszawy do Krakowa wije siŕ malownicz▒ "

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 76.4 kB   W Koz│owie daje siŕ zauwa┐yŠ pozosta│oŠ po normalnotorowej │▒cznicy Koz│ˇw-Kŕpie-Charsznica (z pominiŕciem Tunelu), ktˇr▒ wykorzystywano przy budowie LHS. Po │▒cznicy pozosta│y ju┐ tylko odcinki torˇw i nasypy.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.8 kB   Bardzo "klimatyczny" przystanek w Krzciŕcicach - zderzenie modernizmu budynku i kiosku ruchu w stylu lat 60. z lewej...

Krzciŕcice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 52.7 kB   Normalnotorowy poci▒g towarowy (prowadzony przez ET22-137) przeje┐d┐aj▒cy przez przystanek w Krzciŕciach. Po prawej (za barierk▒) biegnie tor LHS.

Krzciŕcice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.7 kB   Osobowy z ZamoÂcia do St. Woli Rozw. na tle wzgˇrza w Tereszpolu. Po prawej tor LHS, po lewej - normalny.

Terzeszpol
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 27Strona 28Strona 29
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05