Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Infrastruktura LHS - inne zdjŕcia
[5 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 169.7 kB   Samotnie stercz▒cy posŕpny betonowy obiekt to wiadukt dawnej │▒cznicy normalnotorowego, pˇ│nocnego obejÂcia ZamoÂcia. Piasek z nasypˇw wykorzystano do budowy... drogowej obwodnicy.
Porˇwnaj ze zdjŕciem z 2003 r.

ZamoŠ (os. Majdan)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.1 kB   Nowa stra┐nica przejazdowa w Wolbromiu, obok widoczny poprzedni budynek.
W oddali przejazd na linii normalnotorowej Bukowno-Tunel.

Wolbrom
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 94.6 kB   K│adka dla pieszych nad torem LHS.

Stawiany Pi˝czowskie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 57.6 kB   Stra┐nica przejazdowa w Rabsztynie. Obok przeje┐dza ST44-2024 z poci▒giem mieszanym w stronŕ Huty.

Rabsztyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.9 kB   Typowy ''polny'' przejazd przez LHS...

Moskale
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 89.6 kB   Jeden z leÂnych przejazdˇw przez LHS zlokalizowany w Puszczy Sandomierskiej.
Zwraca uwagŕ tabliczka ''Strze┐ siŕ poci▒gu''.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 53.1 kB   Wiadukt normalnotorowego obejÂcia ZamoÂcia nad torami LHS i normalnym do Jaros│awca. Nasypy widoczne z obu stron ju┐ nie istniej▒.

ZamoŠ (os. Majdan)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 86.4 kB   Przejazd kolejowy przez tor LHS w Rabsztynie.
Teraz nie straszy ju┐ wystaj▒cym z betonu zbrojeniem - jego nawierzchniŕ wymieniono m.in. na le┐▒ce obok p│yty.

Rabsztyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 52.2 kB   Dzi ju┐ nie wozi siŕ po LHS siarki z Grzybowa
(na zdjŕciu tor │▒cz▒cy LHS z kopalni▒ siarki).

Grzybˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 74.3 kB   Peron numer 2, tzw. miŕdzynarodowy w Olkuszu. Obecnie zamkniŕty. Z lewej strony tor LHS.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 91.4 kB   Przejazd drogowy w Kŕpiu.

Kŕpie
fot. Marcin Paudyna
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 78 kB   PrzejÂcie pod nasypem LHS dla zwierzyny leÂnej.

Okolice Kŕpia
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 43.8 kB   Pomnik budowniczych LHS, znajduj▒cy siŕ na terenie dawnego oÂrodka wypoczynkowego dla pracownikˇw tej linii.
Napis na pomniku:
"MúODYM BUDOWNICZYM
LINII HUTNICZO-SIARKOWEJ
JUNAKOM OCHOTNICZYCH HUFCËW PRACY FEDERACJI CZMP.
WOLA DU»A, LIPIEC 1977 R
SPOúECZEĐSTWO WOJEWËDZTWA ZAMOJSKIEGO"

Wola Du┐a
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05