Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Infrastruktura LHS - inne zdjŕcia
[4 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 346.5 kB   Nietypowy jak na LHS hektometr.

Strzegomek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 312.2 kB   Ten niepozorny obiekt przypominaj▒cy peron jest w rzeczywistoÂci elementem odwodnienia nasypu.

Strzegomek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 211 kB   Rˇwnia mijankowa w Nowosielcu, widok na zachˇd.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 228.3 kB   Rˇwnia mijankowa w Nowosielcu, widok na wschˇd.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.5 kB   W gŕstwinie zaroÂli jeden z mostˇw przerzuconych nad dop│ywem úŕgu, z ktˇrego wykonano to zdjŕcie.

okolice Bojanowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.3 kB   Z roku na rok ubywa piasku (wybieranego przez okolicznych mieszka˝cˇw) z nasypu usypanego przed trzydziestoma laty jako podjazd pod wiadukt nad torem LHS.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 181.9 kB   ST44-2054+ST44-2056+ST44-2036+ST44 -2038 z prˇ┐nymi wŕglarkami jad▒ w stronŕ Hrubieszowa. Na pierwszym planie wschodnia g│owica rˇwni pod mijankŕ w Bojanowie. W oddali jeden z nieuko˝czonych wiaduktˇw drogowych - tzw. pomnik.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 217.7 kB   W tym miejscu mia│ byŠ nasyp podjazdu DK77 przez wiadukt nad torem LHS.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.4 kB   Nowa sygnalizacja na przeje╝dzie LHS w Zarzeczu.

Zarzecze n/Sanem
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 127.7 kB   Nowa sygnalizacja na przeje╝dzie LHS w Zarzeczu.

Zarzecze n/Sanem
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Przepust pod nasypem LHS.

Rytwiany
fot. Hubert Gaw│owicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.8 kB   Tablica upamiŕtniaj▒ca budowŕ odcinka LHS Potok-Klimontˇw.
Podobne znajduj▒ siŕ na budynkach przystanku w Potoku i stacji w Sŕdziszowie.

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 187.7 kB   PrzejÂcie przez tory w Klimontowie.
Na pierwszym planie tor LHS.

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 208.2 kB   Rˇwnia mijankowa Bojanˇw - czy kiedy podzieli los Niekrasowa?

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 132.5 kB   To nie graffiti, lecz oznaczenie obiektu in┐ynieryjnego naniesione na jednym z wiaduktˇw LHS

Kamionka
fot. Antoni Zbylitowski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05