Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Infrastruktura LHS - inne zdjŕcia
[3 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 698.7 kB   Zagrodzone przejÂcie nad torami i ciekawa reakcja mieszka˝cˇw.

Stawiany Pi˝czowskie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Droga na Maciery┐ i okoliczne │owiska nad Nid▒.

Okolice Umianowic
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 413.8 kB   Skaner RTG S│u┐by Celnej znajduj▒cy siŕ na szlaku granicznym Most na rz. Bug- Hrubieszˇw Towarowy.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 284.3 kB   Skaner RTG S│u┐by Celnej zlokalizowany na szlaku granicznym LHS.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 307 kB   Poci▒g z Ukrainy podczas skanowania RTG w Grˇdku.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 356.5 kB   Przejazd kolejowy.

Grzyma│a
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 258.2 kB   Pulpit sterowniczy toromierza elektronicznego GRAW TEC-1435 N2.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 331.7 kB   Toromierz elektroniczny GRAW TEC- 1435 N2.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 476.1 kB   Toromierz elektroniczny GRAW TEC-1435 N2.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 643.5 kB  

Bukowno Przymiarki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 477.1 kB   Ciep│e letnie popo│udnie pod Bojanowem. Mieszany sk│ad z ST44-2049 na czele wraca do ZamoÂcia przeje╝d┐aj▒c obok schroniska s│u┐by drogowej (po prawej) i niedoko˝czonego wiaduktu (w tle).

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 201.6 kB   Niedoko˝czony wiadukt w Nowosielcu - tzw. pomnik.

Nowosielec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 139.3 kB   Poranny mieszany sk│ad w drodze do ZamoÂcia przeje┐d┐a pod nieuko˝czonym wiaduktem (tzw. pomnikiem) w Bojanowie.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 173.3 kB   Mieszany sk│ad w drodze do Woli Baranowskiej przeje┐d┐a pod nieuko˝czonym wiaduktem (tzw. pomnikiem) w Bojanowie.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 221.8 kB   Obok s│upa, ktˇrym dawniej bieg│a linia energetyczna zasilaj▒ca mijankŕ w Niekrasowie biegnie teraz nowa... s│u┐▒ca do tego samego celu.

Strzegomek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05