Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Infrastruktura LHS - inne zdjŕcia
[2 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 678.4 kB   Uk│adanie Âwiat│owodu wzd│u┐ szlaku.

Wŕgleniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 976 kB   Rury kablowe wraz z towarzysz▒cym przewodem w jednym z wykopˇw podczas prac przy k│adzeniu trasy Âwiat│owodowej wzd│u┐ LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1930.4 kB   Koryto pod przysz│y przebieg Âwiat│owodu wzd│u┐ LHS.

Wŕgleniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 980.4 kB   Mini koparki oraz pozosta│y sprzŕt wykorzystywany podczas robˇt przy kopaniu trasy Âwiat│owodowej wzd│u┐ LHS.

Wŕgleniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 653.6 kB   Znak STOP (prawdopodobnie przestrzelony).

Niedzieliska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 283.6 kB   Zmodernizowany przejazd kolejowy w ci▒gu drogi DW 783 - drˇ┐nika zast▒pi│a automatyka.

Wolbrom
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 301.6 kB   Malowniczo po│o┐ony przejazd kolejowy w Niedzieliskach.

Niedzieliska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 341.2 kB   Gdyby kto szuka│ zaginionego kiedy 283.0 (tak, przy torze stoi ju┐ nowy), to kto go zwodowa│ w korycie Nidy.

Most nad rz. Nid▒
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 660.1 kB   Tablica upamiŕtniaj▒ca budowŕ odcinka LHS Potok-Klimontˇw. Podobne znajduj▒ siŕ na budynku dworca w Sŕdziszowie i przystanku w Klimontowie.

Potok Wielki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 556.8 kB  

Jaros│awiec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 717.6 kB   Odnowiona k│adka dla pieszych w Stawianach.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 585.9 kB   Odnowiona k│adka dla pieszych w Stawianach.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 521 kB   Chyba jedyny przypadek na LHS, gdy przejazd na polnej drodze bŕd▒cej wy│acznie dojazdem do pˇl strze┐e samoczynna sygnalizacja przejazdowa. W tym miejscu wynika to z po│o┐enia na │uku linii i zwi▒zanej z tym faktem os│abionej widiocznoÂci.

Zagˇrze | Kierzki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 261.8 kB   W nowej siedzibie Dyspozytury LHS.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 974.2 kB   Schronisko s│u┐by drogowej LHS znajduj▒ce siŕ na stacji Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05