Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-20  

Poci▒gi pasa┐erskie uruchomione wskutek wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 r
[3 z 3]

Poci▒gi pasa┐erskie ewakuuj▒ce ludnoŠ Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 r

Strona 1Strona 2Strona 3Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 959.9 kB  

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1295.2 kB  

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1201.3 kB  

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1292 kB  

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 707 kB  

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1093.8 kB   ST40s-22 z 15 wagonami pasa┐erskimi powraca ze S│awkowa na Ukrainŕ.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1151.1 kB   ST40s-22 z 15 wagonami pasa┐erskimi powraca ze S│awkowa na Ukrainŕ.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1574.6 kB   OÂwietlona porannym s│o˝cem ST40s-19 z kolejnym poci▒giem pasa┐erskim pŕdzi w kierunku Olkusza.

Dalechowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1487 kB   ST40s-12 z 10 wagonami pasa┐erskimi w drodze na wschˇd oczekuje na krzy┐owanie z podobnym poci▒giem jad▒cym w kierunku Olkusza.

Zarzecze LHS
Go│aczewy

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1672.5 kB   ST40s-12 z poc. humanitarnym zbli┐a siŕ do st. Go│uchˇw LHS.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1383.5 kB   ST40s-19 z 10 wagonami pasa┐erskimi mija Stawiany w drodze na wschˇd.
W tle na torze normalnym poci▒g Polregio R42908 jad▒cy z Buska do Katowic.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1615 kB   ST40s-19 z powrotnym poci▒giem humanitarnym zbli┐a siŕ do st. Go│uchˇw LHS.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05