Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Oni stworzyli tŕ liniŕ
[6 z 7]

Zdjŕcia nieznanych autorˇw z lat 1977-79 pochodz▒ z Izby Tradycji i Perspektyw Wschodniej Dyrekcji Okrŕgowej Kolei Pa˝stwowych w Lublinie.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 86.9 kB   Stacja Hrubieszˇw Towarowy.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 90.8 kB   Stacja Hrubieszˇw Towarowy. W tle najprawdopodbniej szkielet hali dzisiejszych ZNTK.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 41.1 kB   Stacja Hrubieszˇw Towarowy. Budowa budynku socjalno-biurowego przy ul. Nowej 100.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 90.7 kB   Prace ziemne przy budowie przysz│ej LHS.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.8 kB   Prace ziemne przy budowie przysz│ej LHS.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 128.6 kB   Prace ziemne przy budowie przysz│ej LHS.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 112 kB   Prace ziemne przy budowie przysz│ej LHS.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 111.6 kB   Prace ziemne przy budowie przysz│ej LHS.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 67.3 kB   Uk│adka toru LHS przez Wojsko Polskie.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84.2 kB   Uk│adka toru przysz│ej LHS.


fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55 kB   Jedno ze zdj੠wykonane prawdopodbnie podczas budowy linii (data i miejsce pozostaj▒ nieznane - mo┐e kto wie co wiŕcej?).
Drugi od prawej to mgr in┐. Jˇzef Skorupski - Generalny Projektant LHS.

Miejsce nieznane
fot. Archiwum rodzinne J. Skorupskiego
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 17.1 kB  


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 41.1 kB  


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 28.8 kB  


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 26.8 kB   Budowa mostu LHS na rz. WiÂle


fot. (autor nieznany)
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05