Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Oni stworzyli tŕ liniŕ
[5 z 7]

Zdjŕcia nieznanych autorˇw z lat 1977-79 pochodz▒ z Izby Tradycji i Perspektyw Wschodniej Dyrekcji Okrŕgowej Kolei Pa˝stwowych w Lublinie.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 18.8 kB   Uk│adanie nasypu LHS pod Zarzeczem...


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 19.8 kB   Uk│adanie nasypu LHS pod Zarzeczem...


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 8.9 kB   Wygl▒d wiaduktu mieszcz▒cego siŕ obecnie pod stacj▒ S│awkˇw Po│udniowy.


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 36.8 kB   Uczniowie klasy 4a z VI LO im. Hugona Ko││▒taja (d. A. Zawadzkiego) z Lublina podczas "prac spo│ecznych" przy budowie LHS.


fot. Leszek Romanek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 13.5 kB  


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 21.1 kB   Uczniowie klasy 4a z VI LO im. Hugona Ko││▒taja (d. A. Zawadzkiego) z Lublina podczas "prac spo│ecznych" przy budowie LHS.


fot. Leszek Romanek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 13.6 kB   Budowa jednego z budynkˇw LHS - najprawdopodobniej na st. ZamoŠ Pˇ│nocny, lub ZamoÂc Bortatycze.


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 8.4 kB   Torowe Stanowisko Przestawcze (obecnie: SUW2000) podczas pierwszych testˇw na stacji ZamoŠ Bortatycze (najprawdopodobniej 1998 r.)


fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 29.9 kB   W dniu 12.04.1979 r., uruchomiono na terenie Lokomotywowni ZamoŠ, d╝wig EDK 1000, zakupiony na potrzeby LHS (na zdjŕciu od lewej stoj▒: W│adys│aw úoÂ, Tadeusz Kwieci˝ski, Janusz Panasiewicz, Zbigniew Go│ŕbiowski).


fot. J. Panasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 64 kB  

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 76.5 kB   Ukop Maziarnia, wizytacja prac na budowie.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 74.3 kB   Ukop Maziarnia, wizytacja prac na budowie.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 71.8 kB   Ukop Maziarnia.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 79.7 kB  

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 107.7 kB   Grˇdek 40. Gospodarstwo na pograniczu PRL i ZSRR. W tym miejscu pobiegnie kilka miesiŕcy pˇ╝niej tor LHS.


fot. (nieznany)
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05