Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Oni stworzyli tŕ liniŕ
[4 z 7]

Zdjŕcia nieznanych autorˇw z lat 1977-79 pochodz▒ z Izby Tradycji i Perspektyw Wschodniej Dyrekcji Okrŕgowej Kolei Pa˝stwowych w Lublinie.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.8 kB   Budynek administracyjno-socjalny w bazie sprzetu i maszyn Zarz▒du LHS w Zwierzy˝cu (Bia│y S│up).

Zwierzyniec
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 65 kB   Budynek administracyjno-socjalny w bazie sprzetu i maszyn Zarz▒du LHS w Zwierzy˝cu (Bia│y S│up). Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Zwierzyniec
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 68.2 kB   Budynek normalnotorowej stacji Hrubieszˇw Miasto.

Hrubieszˇw
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72 kB   Budynek normalnotorowej stacji Hrubieszˇw Miasto.

Hrubieszˇw
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 76 kB   Prace ziemne przy budowie nasypu LHS. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 78.2 kB   Symboliczna "pierwsza │opata" na budowie Magistrali Hutniczej.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.1 kB   Symboliczna "pierwsza │opata" na budowie Magistrali Hutniczej, ktˇr▒ wrzuca in┐. Antoni Gzula - ˇwczesny Naczelny Dyrektor Wschodniej DOKP. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.7 kB   Symboliczna "pierwsza │opata" na budowie Magistrali Hutniczej.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 90.8 kB   Symboliczna "pierwsza │opata" na budowie Magistrali Hutniczej.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.7 kB   Zaplecze budowy Magistrali Hutniczej na normalnotorowej stacji Huta Krzeszowska. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Huta Krzeszowska
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.8 kB   Ukop Maziarnia, za│adunek piasku na wagony samowy│adowcze. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.1 kB   Wjazd do Maziarni, czyli tak naprawdŕ "dojazd do budowy" Magistrali Hutniczej.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97.1 kB   Formowanie nasypu Magistrali Hutniczej. Porˇ wnaj ze stanem obecnym. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 67.9 kB   Ukop Maziarnia. Tablica informacyjna budowy Magistrali Hutniczej. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 21 kB   Wygl▒d terenu przysz│ej stacji S│awkˇw Po│udniowy...


fot. (autor nieznany)
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05