Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Oni stworzyli tŕ liniŕ
[3 z 7]

Zdjŕcia nieznanych autorˇw z lat 1977-79 pochodz▒ z Izby Tradycji i Perspektyw Wschodniej Dyrekcji Okrŕgowej Kolei Pa˝stwowych w Lublinie.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 39.3 kB   Pierwszy Zarz▒d LHS podczas rozpoczŕcia prac ziemnych w ukopie Maziarnia
(od lewej stoj▒: J. D▒bkowski, S. Stachurski, Gzula i W. Brojanowski).

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 42 kB   Ukop Maziarnia - miejsce rozpoczŕcia pierwszych prac ziemnych nad LHS.
Tak wygl▒da to miejsce obecnie.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 73.9 kB   Tor nieu┐ywanej od 1945 r. dawnej linii normalnorowej do W│odzimierza Wo│y˝skiego urywaj▒cy siŕ na granicy PRL -ZSRR. Obecnie w tym miejscu znajduje siŕ granica PL-UA i most LHS nad Bugiem. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 74.6 kB   Ukop Maziarnia. Poci▒g roboczy oczekuje na za│adunek. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.7 kB   Grˇdek. Wizytacja granicy PRL- ZSRR przez Zarz▒d Linii Hrubieszˇw-Huta Katowice (w budowie).

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 52 kB   Skarpa w Grˇdku, dziewiczy widok na dolinŕ Bugu.

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55 kB   Skarpa w Grˇdku. Wizytacja granicy PRL- ZSRR przez Zarz▒d Linii Hrubieszˇw-Huta Katowice (w budowie).

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 66.1 kB   Skarpa w Grˇdku, dziewiczy widok na dolinŕ Bugu.

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 103.2 kB   Skarpa w Grˇdku. Wizytacja granicy PRL- ZSRR przez Zarz▒d Linii Hrubieszˇw-Huta Katowice (w budowie). Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 107.5 kB   Skarpa w Grˇdku. Wizytacja granicy PRL- ZSRR przez Zarz▒d Linii Hrubieszˇw-Huta Katowice (w budowie).

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 81.8 kB   Skarpa w Grˇdku. Wizytacja granicy PRL- ZSRR przez Zarz▒d Linii Hrubieszˇw-Huta Katowice (w budowie).

Grˇdek
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 73.2 kB   Ukop Maziarnia. Wydobywanie piasku pod budowŕ nasypˇw LHS. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.6 kB   Ukop Maziarnia.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 74.8 kB   Ukop Maziarnia. Wydobywanie piasku pod budowŕ nasypˇw LHS.

Maziarnia
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 70 kB   Budowa LHS na granicy PRL-ZSRR wizytowana przez Zarz▒d Linii Hrubieszˇw- Huta Katowice (w budowie).

Hrubieszˇw
fot. Wies│aw Wojasiewicz
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05