Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Oni stworzyli tŕ liniŕ
[2 z 7]

Zdjŕcia nieznanych autorˇw z lat 1977-79 pochodz▒ z Izby Tradycji i Perspektyw Wschodniej Dyrekcji Okrŕgowej Kolei Pa˝stwowych w Lublinie.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 80.9 kB   Na skarpie w Grˇdku licznie zgromadzeni mieszka˝cy Hrubieszowa obserwuj▒ wjazd pierwszego oficjalnego poci▒gu na LHS.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 95.9 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji wjazdu pierwszego poci▒gu po LHS do Polski.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 102.3 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji wjazdu pierwszego poci▒gu po LHS do Polski.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 78 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji wjazdu pierwszego poci▒gu po LHS do Polski.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 87.6 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji wjazdu pierwszego poci▒gu po LHS do Polski.

Grˇdek
 
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 82.4 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji wjazdu pierwszego poci▒gu po LHS do Polski.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.8 kB   UroczystoŠ przyjŕcia pierwszego poci▒gu na dzisiejszej LHS.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 53.2 kB   UÂcisk d│oni miŕdzy przedstawicielami kolei polskich i radzieckich.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54.9 kB   Sk│ad przyprowadzi│a lokomotywa M62- 1256. Jak przysta│o na okolicznoŠ i tamte czasy, z obowi▒zkowym portretem Tow. Lenina na czole.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 94.9 kB   UroczystoŠ przyjŕcia pierwszego poci▒gu na dzisiejszej LHS.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 82.5 kB   OkolicznoÂciowe zdjŕcie ekipy kolei ZSRR na tle pojazdu serii AC1A.

Grˇdek
fot. (nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 79.8 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji przyjŕcia pierwszego poci▒gu na LHS. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Grˇdek
fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 67.4 kB   OkolicznoÂciowe przemˇwienia z okazji przyjŕcia pierwszego poci▒gu na LHS. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Grˇdek
fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84.2 kB   Prace ziemne na trasie przebiegu przysz│ej LHS. Ilustracja pochodzi z ksi▒┐ki "Szerokim Torem LHS".

Hrubieszˇw
fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 244.6 kB   Fotografia prasowa przedstawiaj▒ca budowŕ Klubu Przyja╝ni Budowniczych LHS w Hrubieszowie.

Hrubieszˇw
fot. J. Polski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05