Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-27  

Zwyk│y dzie˝ na LHS
[2 z 2]

- pracownicy i ludzie zwi▒zani z LHS podczas pracy.
Kontynuacja cyklu "Nasze kole┐anki" dobrego i znanego z czasopisma "Sygna│y".
OczywiÂcie w tym przypadku zdjŕcia nie tylko p│ci piŕkniejszej pracuj▒cej w spˇ│ce LHS, lecz rˇwnie┐ (a mo┐e i przedewszystkim) mŕskiej czŕÂci za│ogi.

Strona 1Strona 2Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 115.6 kB   Pracownicy PKP-LHS podczas prac przy torze.
Po torze normalnym po lewej zbli┐a siŕ SU45-154.

Wˇlka Niedzieliska
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.8 kB   Manewry z cysternami na stacji Go│uchˇw.

Wola »ydowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 168.4 kB   Obchˇd torˇw.
W tle zbli┐aj▒cy siŕ sk│ad z prˇ┐nymi wŕglarkami w stronŕ granicy (ST44-2009+ST44-2046+ST44-2021)

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 156.8 kB   Zwrot prˇ┐nych wŕglarek jad▒cy w stronŕ granicy.
Po prawej toromistrz dokonuj▒cy obchodu, czeka a┐ sk│ad przejedzie.

Laski
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 157.6 kB   Pracownicy firmy wykonuj▒cej remont wiaduktu LHS nad normalnotorow▒ lini▒ Ocice-Rzeszˇw podczas przerwy dyskutuj▒ nad dalszymi etapami robˇt.
W tle widoczny najd│u┐szy prosty odcinek LHS biegn▒cy 10km do miejscowoÂci Durdy.

Porŕby Majda˝skie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 306.6 kB  

»urawnica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 191.1 kB   Prace torowe w km. 44.1. Na pierwszym planie skrzy┐owanie toru LHS (biegn▒cego na wprost) z normalnym.

Jaros│awiec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 188.1 kB   ST44-818 pod▒┐aj▒cy do Hrubieszowa przerywa prace torowe na LHS.

Jaros│awiec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 242 kB   Razem mo┐na wiŕcej...

Huta Derŕgowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 211.7 kB   Prace przy torze LHS. Po prawej widoczny poci▒g "Jaros│aw" opuszczaj▒cy po torze LHS mijankŕ Bukowno.

Bukowno Przymiarki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.8 kB   Roboty torowe przy udziale SM48-073 w okolicach Sŕdziszowa.

Sŕdziszˇw
fot. Albrecht Fabian
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05