Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-20  

Zwierzyniec Towarowy
[2 z 4]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 938.1 kB  

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 759.5 kB   SM48-125

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 916 kB  

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 332.1 kB   ST44-2021 + ST44-2004 wyje┐d┐aj▒ z mijanki w Zwierzy˝cu w kierunku Kanionu.

Zwierzyniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 606.7 kB   Drezyna drogowcˇw z normalnego toru wraca z Bi│goraja, aby po d│u┐szym postoju udaŠ siŕ w kierunku Be│┐ca.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 357.1 kB   ST44-2033 z platformami wy│adowanymi szynami jedzie w kierunku ZamoÂcia.

Zwierzyniec
fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 458.1 kB   ST44-2021 na czele │adownego sk│adu jad▒cego na zachˇd.

Zwierzyniec
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 446.1 kB   Poci▒g rudowy jedzie w kierunku Zag│ŕbia.

Zwierzyniec
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 193.9 kB   ST44-2062 i ST44-2056 opuszczaj▒ ze sk│adem rudowym stacjŕ Zwierzyniec Towarowy wje┐d┐aj▒c w teren Roztocza˝skiego Parku Narodowego.

Zwierzyniec
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 333.8 kB   ST44-2046 wraz z prˇ┐nymi wŕglarkami w kierunku granicy wje┐d┐a na stacjŕ Zwierzyniec Towarowy. Na pierwszym planie tor normalny do Hrebennego.

Zwierzyniec
fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 206.6 kB   ST44-2054+ST44-2056 z mieszanym sk│adem jad▒ po LHS w stronŕ Bi│goraja. Na pierwszym planie tor normalnotorowej linii Rejowiec-Hrebenne.

Zwierzyniec
fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 263 kB   ST44-2020 i ST44-2045 opuszczaj▒ z mieszanym sk│adem stacjŕ Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 219.3 kB   SM48-120 ze sk│adem cystern pod▒┐a w kierunku Szczebrzeszyna. Obok nastawnia dysponuj▒ca Zw.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 262 kB   Jeden z budynkˇw zabudowy typowej dla Roztocza, stoj▒cy obok torˇw stacji Zwierzyniec Towarowy.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 230.1 kB   Dawny budynek socjalno-bytowy zaplecza budowy LHS.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05