Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-02-23  

Zawada
[2 z 2]

Strona 1Strona 2Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 414.9 kB   ST44-2033 z ST44-2056 jad▒ ze sk│adem na zachˇd.

Zawada
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 180.3 kB   SM48-127 opuszcza Zawadŕ wje┐d┐aj▒c luzem na szlak do ZamoÂcia

Zawada
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 140.6 kB   ST44-360 razem z ST44-1074 jad▒ luzem w tory stacji Zawada.

Zawada
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.8 kB   Budynek stacyjny zosta│ ju┐ rozebrany.

Zawada
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 207 kB   Bŕd▒cy w trakcie rozbiˇrki budynek stacyjny.

Zawada
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 172.7 kB   Budynek stacyjny. Niestety na prze│omie 2007 oraz 2008 roku przesta│ istnieŠ.

Zawada
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 189.8 kB   Kolejny sk│ad z rud▒ pod▒┐a w kierunku Zag│ŕbia.

Zawada
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.6 kB   Osobowy Zawada-ZamoŠ na chwilŕ przed odjazdem. Po lewej widoczny nieistniej▒cy ju┐ budynek stacyjny, sam poci▒g rˇwnie┐ zosta│ zast▒piony... przez autobus.

Zawada
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 124.2 kB   Nieistniej▒cy ju┐ budynek stacyjny w Zawadzie.

Zawada
fot. Piotr Stanis│awski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.1 kB   Stacja kolejowa w Zawadzie.

Zawada
fot. Piotr Stanis│awski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 114 kB   Stacja kolejowa w Zawadzie.

Zawada
fot. Piotr Stanis│awski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.6 kB   Osobowy nr 240 (Hrubieszˇw-Zawada) wje┐d┐a na stacjŕ w Zawadzie.

Zawada
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05