Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

ZamoŠ, czyli Padwa pˇ│nocy...
[2 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 298.1 kB   Nadszaniec - taras widokowy.

ZamoŠ
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 332.8 kB   Nadszaniec.

ZamoŠ
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 374.2 kB   Nadszaniec - taras widokowy.

ZamoŠ
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 312.4 kB   KoÂciˇ│ Franciszka˝ski.

ZamoŠ
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 298.2 kB   Hejnalista na wie┐y ratuszowej.

ZamoŠ
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 126.4 kB  

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 145 kB   Wie┐a ratuszowa.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 174.2 kB   Tabliczka na budynku Ratusza.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 199 kB   Rynek Wielki

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 73.8 kB   Ratusz w ZamoÂciu.
Zdjŕcie przypomina mi jeden z kalendarzy LHSu (ZPT) z roku 1998, gdzie widnia│o podobne.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 75.4 kB  

ZamoŠ - Rynek Wielki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 119.6 kB   Ka┐dy kto przyjecha│ do ZamoÂcia poci▒giem zapewne rozpoznaje ten widok - misia na wybiegu ZOO, ktˇre znajduje siŕ naprzeciwko dworca kolejowego.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.2 kB  

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.1 kB  

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 67.9 kB   Pora te┐ rozwin▒Š flagŕ Zjednoczonej Europy... (2)

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05