Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-22  

ZamoŠ Majdan LHS (d. ZamoŠ P│n.)
[1 z 3]

Dawniej stacja bŕd▒ca wŕz│em normalnotorowej obwodnicy ZamoÂcia.
Istnia│ tu te┐ budynek LHS, w ktˇrym mia│a siŕ mieÂciŠ siedziba spˇ│ki LHS. Tory 1435mm i budynek rozebrano pod koniec lat 90.. Do dzi po stacji pozosta│y jedynie perony, z ktˇrych mozna by│o wsi▒Š do poci▒gˇw dalekobie┐nych jad▒cych do krajˇw d. ZSRR.

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1019.9 kB   Stacja ZamoŠ Majdan LHS.

Sitaniec | ZamoŠ, os. Sitaniec-B│onie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1434.8 kB   ST40s-11+ST44-2015 ze zwrotem prˇ┐nych wagonˇw wje┐d┐a na stacjŕ ZamoŠ Majdan LHS.

Sitaniec | ZamoŠ, os. Sitaniec-B│onie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1024.8 kB   Stacja ZamoŠ Majdan LHS.

Sitaniec | ZamoŠ, os. Sitaniec-B│onie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1677 kB   Wschodnia g│owica nowobudowanej stacji.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1877.8 kB   Wschodnia g│owica nowobudowanej stacji.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1838.8 kB   Wschodnia g│owica nowobudowanej stacji.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1784.3 kB   Wschodnia g│owica nowobudowanej stacji.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1528.5 kB  

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1291.4 kB   ST40s-05+ST40s-18 z poci▒giem rudowym przeje┐d┐aj▒ przez teren budowy st. ZamoŠ Majdan LHS.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1589 kB   ST40s-05+ST40s-18 z poci▒giem rudowym wje┐d┐aj▒ na teren budowy st. ZamoŠ Majdan LHS.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1680.1 kB   ST40s-20+ST40s-12 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek w kierunku Hrubieszowa.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1524.2 kB   ST40s-04+ST40s-23 z poci▒giem rudowym mija teren dawnej stacji ZamoŠ P│n.
Jaki czas pˇ╝niej widoczny peron zosta│ rozebrany i rozpoczŕto prace nad budow▒ stacji ZamoŠ Majdan LHS.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 648.4 kB   ST40s-04+ST40s-23 mijaj▒ preon dawnego przystanku pasa┐erskiego ZamoŠ P│n.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1543.5 kB   ST44-2045+ST44-2049 z mieszanym sk│adem wagonˇw przeje┐d┐a przez teren dawnej stacji ZamoŠ P│n.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 743.8 kB   Teren przysz│ego posterunku ZamoŠ Majdan.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05