Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

ZamoŠ Bortatycze LHS
[1 z 6]

Jedna z du┐ych stacji LHS, znajduje siŕ tu te┐ lokomotywownia LHS i obiekty zaplecza technicznego..

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1358.4 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 601.9 kB   Duet maszyn ST44 opuszcza stacjŕ kieruj▒c siŕ na lokomotywowniŕ.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 511 kB   ST40S-21 opuszcza stacjŕ ZamoŠ Bortatycze LHS kierujac siŕ na wschˇd.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 781.1 kB   Budynek LCS ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 434.7 kB   Pusta stacja ZamoŠ Bortatycze o zachodzie s│o˝ca.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1247.9 kB   LCS ZamoŠ Bortatycze noc▒.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 317.7 kB   Lokalne Centrum Sterowania ZamoŠ Bortatycze (ZB).

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 245.7 kB   Budowa nowej nastawni na st. ZamoŠ Bortatycze LHS.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 304.1 kB   Budowa nowej nastawni na st. ZamoŠ Bortatycze LHS.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 368.6 kB   Batman ST40s-13 podczas prˇby na "oporniku".

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 269.7 kB   Budowa nowej nastawni na stacji ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 163.3 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 480.3 kB   Dojazd do stacji ZamoŠ Boratycze LHS widziany od wschodniej strony.
W oddali widoczna para lokomotyw ST44 oczekuj▒ca na objŕcie s│u┐by.

Sitaniec | ZamoŠ, os. Sitaniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 382.2 kB   Letni wieczˇr na st. ZamoŠ Bortatycze LHS. W tle poci▒g ratunkowy z ST44-2037 powraca po demonta┐u ostatniego przŕs│a wiaduktu nad torem LHS w km 51.0.

Wysokie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 547.7 kB   Poci▒g rudowy wje┐d┐a na st. ZamoŠ Bortatycze LHS od strony Hrubieszowa.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05