Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Waga ciŕ┐ka, czyli dwa dni z ┐ycia LHS...
[1 z 3]

W Ârodku sierpnia 2005 r LHS goÂci│a ekipŕ programu telewizyjnego "Waga ciŕ┐ka"
realizowanego przez dziennikarzy moto media group dla telewizji TVN Turbo.
Poni┐ej kilkanaÂcie zdj੠przedstawiaj▒cych tŕ niecodzienn▒ wizytŕ.

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.5 kB   Zaczŕ│o sie od zdj੠w hali lokomotywowni ZamoŠ Bortatycze.

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 110.9 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113 kB   W centrum zainteresowania oczywiÂcie najnowsze maszyny LHSu - ST44-3001 i ST44-3002.

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.3 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 61.4 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 107.6 kB   Popo│udniu rozpoczŕ│y siŕ zdjŕcia na terenie przylegaj▒cym do lokomotywowni.
Pierwszoplanow▒ rolŕ otrzyma│a para maszyn ST44-2035 + ST44-2033.

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 99.4 kB   Maszyny najpierw podjecha│y na stacjŕ paliw...

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 99.1 kB   W celu zatankowania...

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.9 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.9 kB   Po╝niej seria najazdˇw przed/za kamer▒...

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 153.3 kB   LHS. To jest to!

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 91.2 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 102.6 kB  

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 88.6 kB   Spokojnie.
To nie zdjŕcia do programu "Karambol" tylko do "Wagi ciŕ┐kiej"...

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05