Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-02-23  

TЭ33A-9999 (General Electric ES44ACi)
[2 z 2]

Strona 1Strona 2Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 700.5 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 441.9 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 393.5 kB   "Kazach" TE33A-9999 ze sk│adem wŕglarek wje┐d┐a na stacjŕ Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 365 kB   "Kazach" TE33A-9999 ze sk│adem wŕglarek na podječdzie w kierunku Zawady.

Niedzieliska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 330.8 kB   "Kazach" TE33A-9999 z rud╣ na haku wyruszy│ z Bortatycz w drodze na zachˇd .

Siedliska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 478.5 kB   Kazachska lokomotywa spŕdza swˇj ostatni wieczˇr przed zamojsk▒ szop▒. Nazajutrz TE33A-9999 w sk│adzie poci▒gu do Hrubieszowa.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 466.9 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1012 kB   Kazachska lokomotywa spŕdza swˇj ostatni wieczˇr przed zamojsk▒ szop▒. Nazajutrz TE33A-9999 w sk│adzie poci▒gu do Hrubieszowa rozpoczŕ│a powrˇt do domu.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 547.4 kB   ST44-2039+ST44-3002 wraz z TE33A-9999 przygotowuj▒ siŕ do wyjazdu w tory stacyjne i najazdu na sk│ad poci▒gu do Hrubieszowa.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 569.9 kB   ST44-2039+ST44-3002+TE33A-9999 podczas postoju na PK.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 406.3 kB   ST44-2039+ST44-3002+TE33A-9999 podczas postoju na PK.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 536.7 kB   ST44-2039+ST44-3002 transportuj▒ m.in. lokomotywŕ TE33A-9999 powracaj▒c▒ do Kazachstanu po testach przeprowadzonych na LHS.

Werbkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 866.5 kB   ST44-2039+ST44-3002+TE33A-9999 wje┐d┐aj▒ na st. Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 601.4 kB   "Kazach" odstawiony na torze nr 105 po przyje╝dzie w sk│adzie poci▒gu z Bortatycz. Lokomotywa po sformowaniu sk│adu na Ukrainŕ opuÂci│a LHS tym samym ko˝cz▒c goÂcinne wystŕpy w naszym kraju.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1462.1 kB   TE33AC-2018 manewruje po przyprowadzeniu sk│adu z Ukrainy.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05