Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-17  

TЭ33A-9999 (General Electric ES44ACi)
[1 z 2]

Lokomotywa, ktˇra przyjecha│a na testy w maju 2015 r.

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 605.2 kB   TE33A-9999+ST44-2026 ze sk│adem testowym podczas krzy┐owania na mijance ú▒czyn LHS.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 652 kB   "Kazach" TE33A-9999+ST44-2026 ze sk│adem testowym zbli┐aj▒ siŕ do Sŕdziszowa.

Mierzyn
fot. Robert Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 646.6 kB   TE33A-9999+ST44-2026 ze sk│adem testowym do S│awkowa opuszczaj▒ stacjŕ Sŕdziszˇw LHS.

Sŕdziszˇw
fot. Robert Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 599.3 kB   TE33A-9999+ST44-2026 ze sk│adem testowym do S│awkowa przeje┐dzaj▒ przez wiadukt w Charsznicy.

Charsznica
fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 512.5 kB   TE33A-9999+ST44-2026 ze sk│adem testowym do S│awkowa w najwy┐ej po│o┐onym punkcie szlaku LHS w Je┐ˇwce.

Je┐ˇwka
fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 272.2 kB   Kazach TE33A-9999 ze sk│adem testowym przeje┐d┐a przez mijankŕ Zarzecze.

Zarzecze LHS
Go│aczewy

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 481.6 kB   TE33A-9999 ze sk│adem testowym zbli┐a siŕ do przejazdu kolejowego w Wolbromiu.

Wolbrom
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 366.3 kB   TE33A-9999 ze sk│adem testowym pod Bia│▒ Gˇr▒.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 420.5 kB   Kazach TE33A-9999 na stacji Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 322.2 kB   Kazach TE33A-9999 ze sk│adem testowym rusza na wschˇd ze stacji Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 564.2 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym zbli┐a siŕ do Staszowa.

Rytwiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 726.3 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym pod▒┐a w stronŕ ú▒czyna.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 705.5 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym wje┐d┐a na mijankŕ úaczyn LHS.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 653.8 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 741.6 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym w drodze do Kŕpia mija dworzec w Sŕdziszowie.

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05