Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-21  

Lokomotywy serii ST40S / 311Da
[9 z 10]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97 kB   Rozruch poci▒gu w km 331 - Kamionka, warunki ekstremalne, idealne do testu

Kamionka
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97.3 kB   Jazda testowa - wyjazd z Sŕdziszowa, pe│na moc silnika- 2900KM

Gniewiŕcin
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 190.9 kB   Zespˇ│ lokomotyw 311Da - 01 i 02 na stacji LHS w S│awkowie.

S│awkˇw
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.9 kB   Poci▒g testowy po przyje╝dzie na stacjŕ S│awkˇw Po│udniowy LHS.

S│awkˇw
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 463.2 kB   311Da - 01 podczas badania na stacji diagnostycznej LHS w Bortatyczach.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   311Da - 01 podczas badania na stacji diagnostycznej LHS w Bortatyczach.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 351.9 kB   Pierwsza z zakupionych przez LHS lokomotyw 311Da zosta│a obci▒┐ona na stacji diagnostycznej w Bortatyczach.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 456.4 kB   311Da - 01 podczas badania na stacji diagnostycznej LHS w Bortatyczach.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 457.4 kB   Lokomotywa 311Da - 02 w hali napraw LHS w Bortatyczach

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 468.3 kB   Lokomotywa 311Da - 02 w hali napraw LHS w Bortatyczach

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 309.4 kB   311Da przestawiana z wˇzkˇw transportowych na szerokotorowe.

ZamoŠ Bortatycze
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 265 kB   Lokomotywa 311Da przed postawieniem na wˇzki szerokotorowe.

ZamoŠ Bortatycze
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 245.2 kB   Nowa lokomotywa 311Da na torach trakcyjnych LHS, z ty│u SM30 w barwach LHS

ZamoŠ Bortatycze
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 202.6 kB   Pierwsza lokomotywa 311Da przestawiana dzwigiem EDK1000 z wˇzkˇw

ZamoŠ Bortatycze
fot. Andrzej B▒k
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 244 kB   Jedna z dostarczonych lokomotyw jest ju┐ na wˇzkach 1520 mm, druga jeszcze na transportowych 1435 mm

ZamoŠ Bortatycze
fot. Andrzej B▒k
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05