Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-21  

Lokomotywy serii ST40S / 311Da
[6 z 10]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 393.7 kB   ST40S-12+ST40S-07 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek pokonuj▒ tzw. Kanion.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 344.7 kB   Tandem lokomotyw serii ST40S prowadzi poci▒g nr 9170a.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 149.4 kB   Poci▒g rudowy startuje po skrzy┐owaniu siŕ z sk│adem wŕgla. D╝wiŕk pracy silnika na najwy┐szych obrotach jest niesamowity :)

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 287.5 kB   Wˇwczas "Âwie┐ynki" - ST40s-16 wraz z ST40s-17 wracaj▒ luzem do Sŕdziszowa.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 325.5 kB   Duet batmanˇw ze sk│adem mieszanym pod▒┐a w kierunku Bi│goraja.

Huta Stara
fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 222.9 kB   ST40s-04 ze sk│adem "beczek" opuszcza mijankŕ Drozdˇw LHS.

Mijanka Drozdˇw LHS
Porŕby Dŕbskie

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 447 kB   ST40s01+ST40s-07 podczas manewrˇw na stacji S│awkˇw Po│udniowy LHS.

Stacja S│awkˇw Po│udniowy LHS
S│awkˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 216.6 kB   Stacja ko˝cowa S│awkˇw Po│udniowy LHS. ST40s-07+ST40s-01 manewruj▒ z beczkami dla BP.

Stacja S│awkˇw Po│udniowy LHS
S│awkˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 201.2 kB   ST40s-07 przemierza Zawadŕ ci▒gn▒c sk│ad w kierunku ZamoÂcia Bortatycz.

Zawada
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 219.9 kB   ST40s-02 i ST40s-05 jad▒ ze sk│adem po szerokim torze zmierzaj▒c w stronŕ Žl▒ska.

Okolice Szozd
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 321.4 kB   ST40s-01 wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii jad▒ z mieszanym sk│adem w kierunku Sŕdziszowa.

Koz│ˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 212.1 kB   Poczwˇrna trakcja lokomotyw ST40s na czele poci▒gu z prˇ┐nymi wŕglarkami. W tle widoczny niedoko˝czony wiadukt (tzw. pomnik) w Nowosielcu.

Nowosielec
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 205.7 kB   ST40s-08 jedzie z krˇtkim sk│adem po szerokim torze zbli┐aj▒c siŕ do Bi│goraja.

Bi│goraj
fot. Piotr Celi˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 301.8 kB   ST40s-02 (plus druga maszyna tej serii) prowadz▒ prˇ┐ny sk│ad wagonˇw w kierunku Sŕdziszowa. Na ko˝cu znajduje siŕ ST44-2035.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 283.5 kB   Duet "Batmanˇw" w postaci ST40s-05 i 02 oczekuje przybycia poci▒gu rudowego z Hrubieszowa.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Artur Konieczny
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05