Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-21  

Lokomotywy serii ST40S / 311Da
[4 z 10]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1836.3 kB   ST40S-21.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 314.4 kB   ST40S-18 powraca luzem z Hrubieszowa do ZamoÂcia.

Karp
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1172.5 kB   ST40s-17+ST40s-02 z prˇ┐nym sk│adem wŕglarek jad▒ w kierunku st. Go│uchˇw LHS.

Jakubˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 420.5 kB   ST40s-05 wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii prowadz▒ sk│ad rudowy w kierunku S│awkowa.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1315.3 kB   ST40s-02 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek zbli┐a siŕ do Go│uchowa.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 323.5 kB   ST40s-07+ST40s-03 na prowadzeniu prˇ┐nego sk│adu wŕglarek.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 580.4 kB   ST40s-06+ST40s-xx z poci▒giem rudowym pokonuj▒ przeprawŕ mostow▒ nad rz. San.

Nowa WieÂ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 692.7 kB   ST40s-04 z mieszanym sk│adem wagonˇw w drodze na wschˇd.

Pietropole
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 349.3 kB   ST40s-03+ST40s-06.

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 774.9 kB   ST40s-05 na czele sk│adu wje┐d┐aj▒cego na stacjŕ Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150.4 kB   Zwrot prˇ┐nych wŕglarek po rudzie ┐elaza prowadzony ST40s-04.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 283.2 kB   Ruda prowadzona batmanami przeje┐d┐a przez most nad Nid▒ w drodze do ú▒czyna. Na czele widoczna ST40s-01.

Motkowice
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 776.2 kB   ST40s-16+ST40s-15+16D-001 wraz z mieszanym sk│adem wagonˇw mijaj▒ stacjŕ normalnotorow▒ w Zawadzie.

Zawada
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 635.6 kB   Tandem "batmanˇw" zatrudniony do pomocy przy doprowadzeniu poci▒gu zdawczego do st. ZamoŠ Bortatycze. Z ty│u widoczny "jamnik" 16D-001.

K▒ty
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 386.8 kB   ST40s-08 i ST40s-013 prowadz╣ sk│ad rudy w kierunku Zwierzy˝ca.

»urawnica
fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05