Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Lokomotywy serii ST40S / 311Da
[2 z 10]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 152.5 kB   ST40s-02

Przysieka
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 183.5 kB   ST40s-17 z poci▒giem kontenerowym jedzie w stronŕ S│awkowa.

Je┐ˇwka
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1731 kB   ST40s-14+ST40s-05.

Zarzecze n/Sanem
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1729.8 kB   ST40s-02+ST40s-05 z wŕglarkami mijaj▒ Charsznicŕ.

Charsznica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1925.9 kB   ST40s-07+ST40s-16 z poci▒giem rudowym zbli┐aj▒ siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 694.9 kB   Lato, upa│, ┐niwa. Ha│as kombajnˇw pracujacych na polach przerywa d╝wiŕk syreny. To ST40s- 07+ST40s-16 z poci▒giem rudowym zbli┐aj▒ siŕ do mijanki Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 356 kB   ST40s-24+ST40s-13 z mieszanym zestawem wagonˇw w trakcie przejazdu przez mijankŕ Werbkowice LHS.

Mijanka Werbkowice LHS
Konopne

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 136.6 kB  

ú▒czyn
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 632.6 kB   ST40S-26+ST40S-21+ST40S-06 jad▒ luzem w stronŕ Hrubieszowa.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 272.3 kB  

Bukowno Przymiarki
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 672.4 kB   ST40s-21+ST40s-14 z prˇ┐nymi wagonami opuszcza Dolinŕ Nidy.

Hajdaszek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 984 kB   ST40S-19 wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii prowadz▒ poci▒g rudowy.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 840.3 kB   ST40S-22+ST40S-25 prowadz▒ce "wŕglarkŕ" zbli┐aj▒ siŕ do st. Go│uchˇw LHS.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 395.8 kB   ST40S-24 wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii prowadz▒ mieszany sk│ad wagonˇw w drodze na wschˇd.

Wŕgleniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 473 kB   ST40s-22 z poci▒giem zbiorowym zmierza do stacji Wola Baranowska LHS.

Wojkˇw
fot. Sebastian Serwan
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05