Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Lokomotywy serii ST44 (2001-2068)
[5 z 13]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 336.8 kB   Para Gagarinˇw ST44-2026 i ST44-2031 wyje┐d┐a z szopy na stacjŕ ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 350.9 kB   Zwrot wŕglarek prowadzony Gagrinem ST44-2011 w drodze do Bortatycz.

Zawada
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 712.8 kB   ST44-2066 pod semaforem na stacji Wola Baranowska LHS.

Stacja Wola Baranowska LHS
Knapy | Zachwiejˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 291.7 kB   ST44-2007 prowadz▒ca mieszany sk│ad wagonˇw podczas przejazdu przez mijankŕ Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.9 kB   ST44-2030 widziana rybim okiem.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 451.7 kB   ST44-2049+ST44-2046 ze sk│adem rudy jad▒ w kierunku S│awkowa.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 373.5 kB   ST44-2035 ze sk│adem wŕglarek, "z zaskoczenia" wy│oni│ siŕ zza zakrŕtu.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 245.4 kB   Sk│ad prˇ┐nych wŕglarek w kierunku ZamoÂcia prowadzony ST44-2026. Warto zapamiŕtaŠ ten widok, gdy┐ za parŕ lat drzewa wokˇ│ urosn▒ na tyle, i┐ wykonanie podobnego zdjŕcia stanie siŕ ju┐ niemo┐liwe.


 
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 343.6 kB   ST44-2046 i ST44-2045 prowadz▒ mieszany sk│ad w kierunku Wolbromia.

Kolonia Piaski
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 441.9 kB   ST44-2003 manewruje z beczkami na wschodniej g│owicy stacji.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 447.5 kB   ST44-2030 i ST44-2056 prowadz▒ sk│ad mieszany w blasku zachodz▒cego roztocza˝skiego s│o˝ca. Na stacji Szczebrzeszyn LHS loki "urw▒" siŕ od sk│adu.

Niedzieliska-Kolonia
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 502 kB   Para Gagarinˇw ST44-2062 i ST44-2038 wyje┐d┐a z szopy na stacjŕ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 331 kB   ST44-2057 jedzie luzem w kierunku stacji Go│uchˇw LHS.

Stawiany
fot. Marcin Dziopa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 175.8 kB   Lokomotywy ST44 (na pierwszym planie ST44-2027) podczas postoju przed hal▒ lokomotywowni LHS.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ewa Marzec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 343.5 kB   ST44-2033 wyje┐d┐a do prac torowych w okolicach Motkowic.

Mijanka ú▒czyn
Ludwinˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05