Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Lokomotywy serii ST44 (2001-2068)
[10 z 13]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.4 kB   Samotny ST44-2030 powraca z popychu przez Wy┐ynŕ Miechowsk▒.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 181.5 kB   ST44-2025 w roli popychu dla tego sk│adu

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   St44-2043 na doczepce prˇ┐nego sk│adu powracajacego ze S│awkowa.

Kŕpie
fot. úukasz Gudyka
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 152.9 kB   ST44-2058 wje┐d┐a na stacjŕ Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 165.5 kB   ST44-2007 stoj▒ca na bocznym torze stacji Sedziszˇw Pˇ│nocny oczekuje na s│u┐bŕ.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Duda
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150.9 kB   ST44-2013 jad▒ca luzem z Bortatycz na manewry do Szczebrzeszyna.

Zawada
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 96.3 kB   Godzina 7:52.
ST44-2039+2043 w promieniach wschodz▒cego s│o˝ca wyje┐d┐aj▒ z lokomotywowni.
Nastŕpnie pojad▒ razem ze sk│adem rudowym w kierunku Žl▒ska.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 104.4 kB   4xST44 jad▒ luzem w kierunku Woli Baranowskiej.

Rytwiany
fot. Hubert Gaw│owicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 126.3 kB   ST44-2004+20xx podczas manewrˇw z cysternami na stacji Go│uchˇw.

Wola »ydowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 147.9 kB   Manewry z cysternami na stacji Go│uchˇw.
Z przodu widoczna ST44-2004.

Wola »ydowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 106.7 kB   ST44-2021 wje┐d┐a na mijankŕ Kŕpie wracaj▒c z popychu.

Uniejˇw-Rŕdziny
fot. Wojtek Mˇl
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150.3 kB   ST44-2056 jedzie luzem w kierunku ZamoÂcia.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 94.8 kB   ST44-2030+ST44-20xx (prawdopodbnie 2050) ze sk│adem rudy.

Koz│ˇw
fot. A.Zbylitowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 122.4 kB   Lokomotywa ST44 jedzie luzem w stronŕ Bi│goraja.

»urawnica
fot. Marek Dymel
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 208.8 kB   ST44-2012 podczas postoju na mijance ú▒czyn.

Ludwinˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05