Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-25  

Sŕdziszˇw LHS
[6 z 10]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 158.8 kB   Wiceprezes Rady Ministrˇw Przemys│aw Gosiewski

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 156.3 kB   Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo│ecznej Halina Olendzka.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 160.2 kB   Pami▒tkowy wpis Sekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo│ecznej Haliny Olendzkiej.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.1 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 131.7 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 139.5 kB   Pami▒tkowy wpis Wiceprezesa Rady Ministrˇw Przemys│awa Gosiewskiego.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 203.1 kB   Minister Transportu Jerzy Polaczek dokonuje wpisu do ksiŕgi pami▒tkowej.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 180.4 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.8 kB   Pami▒tkowy wpis Ministra Transportu Jerzego Polaczka.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.1 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 155.1 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 212.1 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 224.1 kB   Wiceprezes Rady Ministrˇw Przemys│aw Gosiewski dokonuje wpisu do ksiŕgi pami▒tkowej.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 135 kB   Typowy widok dla wjazdu do Sŕdziszowa od zachodniej strony - niezale┐nie od tego czy wje┐dzamy samochodem, czy poci▒giem (nawet niezale┐nie od szerokoÂci toru).
Kozio│ oporowy i stoj▒ce za nim maszyny LHS oczekuj▒ce na s│u┐bŕ. W tle budynki stacji Sedziszˇw Pˇ│nocny.

Paw│owice
fot. Tomasz Duda
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 118.8 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05