Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Sŕdziszˇw LHS
[3 z 10]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1200.3 kB   ST44-2018 wje┐d┐a na stacjŕ Sŕdziszˇw LHS. Po Ârodku za drog▒ widoczna budowa bocznicy N+S do terminalu gazowego.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1162 kB   Na zdjŕciu dga│ŕzienie toru bocznicowego biegn▒cego do terminalu LPG Gaspol od uk│adu normalnotorowego stacji Sŕdziszˇw LHS. odga│ŕzienie toru bocznicowego od uk│adu normalnotorowego stacji Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1410.9 kB   Po│o┐enie stacji Sŕdziszˇw LHS wymusi│o doŠ nietypowe u│o┐enie przebiegu toru N (roboczo nazywanego "bypassem") bŕd▒cego bocznic▒ do terminalu LPG Gaspol na Zagajach.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1349.9 kB   Wschodnia cz੠stacji Sedziszˇw LHS. Na pierwszym planie tor bocznicowy (tzw. bypass) biegn▒cy do budowanego terminalu LPG Gaspol na Zagajach.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1355.3 kB   Miejsce pod budowŕ bocznicy N+S do terminalu Gaspol znajduj▒cego siŕ w Paw│owicach (Zagaje).

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 832.3 kB   Przejazd kolejowy znajduj▒cy siŕ na przed│u┐eniu ul. Kieleckiej. Widoczne tory bocznicowe N+S prowadz▒ do nowobudowanego terminalu LPG firmy Gaspol.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1254.6 kB   Przejazd kolejowy znajduj▒cy siŕ na przed│u┐eniu ul. Kieleckiej. Widoczne tory bocznicowe N+S prowadz▒ do nowobudowanego terminalu LPG firmy Gaspol.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1452.6 kB   Przejazd kolejowy znajduj▒cy siŕ na przed│u┐eniu ul. Kieleckiej. Widoczne tory bocznicowe N+S prowadz▒ do nowobudowanego terminalu LPG firmy Gaspol.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1322.5 kB   Przejazd kolejowy znajduj▒cy siŕ na przed│u┐eniu ul. Kieleckiej. W tle stacja Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 231.3 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Adam Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 254 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Adam Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 184.3 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Adam Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 242.4 kB  

Sŕdziszˇw
fot. Adam Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 325 kB   BR233-285-6 podczas wymiany wˇzkˇw w punkcie przestawczym na st.Sŕdziszˇw LHS. Lokomotywa powrˇci│a po remoncie przeporawdzonym za wschodni▒ granic▒ dla niemieckiego przewo╝nika DB.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Adam Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 271 kB   BR233-285-6 podczas wymiany wˇzkˇw w punkcie przestawczym na st.Sŕdziszˇw LHS. Lokomotywa powrˇci│a po remoncie przeporawdzonym za wschodni▒ granic▒ dla niemieckiego przewo╝nika DB.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Adam Lisek
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05