Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

Puszcza LHS
[5 z 17]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 5Strona 6Strona 7 · · · Strona 15Strona 16Strona 17 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 126 kB   Mijanka Puszcza od 26.10.2010 pe│ni ju┐ czynnoÂci eksploatacyjne.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 184.1 kB   Mijanka Puszcza od 26.10.2010 pe│ni ju┐ czynnoÂci eksploatacyjne.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 147.8 kB   Krzy┐owanie prˇ┐nego sk│adu prowadzonego 4*ST44 z rud▒ prowadzon▒ ST40s-11+ST40s-12.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 115.3 kB   Prˇ┐ny sk│ad wyjecha│ po krzy┐owaniu z toru nr 2 udaj▒c siŕ w kierunku Huty Derŕgowskiej.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 474.1 kB   Semafory wyjazdowe K i L na zachodniej g│owicy mijanki Puszcza.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 463.4 kB   Automatyka na wschodniej g│owicy - oÂwietlenie, ogrzewanie rozjazdˇw. W tle widoczna podstacja trafo.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 343.5 kB   Nowoczesna wersja nastawni dysponuj▒cej - kontenery z urz▒dzeniami sterowania. Ruchem steruje zdalnie przy pomocy myszki i klawiatury dy┐urny ruchu z oddalonej o 19 km Huty Derŕgowskiej.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 417.5 kB   Zachodnia g│owica mijanki Puszcza.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 492.8 kB   Mijanka Puszcza na miesi▒c przed oddaniem do eksploatacji. Po prawej widoczne kontenery z automatyk▒.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 96.9 kB   Gagarin z poka╝nym sk│adem prˇ┐nych wagonˇw wje┐d┐a na teren odbudowanej lecz wci▒┐ jeszcze nieczynnej mijanki.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 207 kB   Ostatnie prace przed oddaniem mijanki Puszcza LHS do u┐ytku.

Puszcza Sandomierska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 232.2 kB   Sypanie t│ucznia na torze nr 2 mijanki Puszcza.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 234.6 kB   Sypanie t│ucznia na torze nr 2 mijanki Puszcza.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 243.5 kB   Prˇ┐ny sk│ad z niewielk▒ prŕdkoÂci▒ przeje┐d┐a przez jeszcze nieczynn▒ mijankŕ.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 204.8 kB   Ciŕ┐ki sk│ad wje┐d┐a na odbudowywan▒ mijankŕ.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 5Strona 6Strona 7 · · · Strona 15Strona 16Strona 17
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05