Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

Puszcza LHS
[3 z 17]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 5 · · · Strona 15Strona 16Strona 17 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.8 kB   DoŠ nietypowe krzy┐owanie jak na t▒ mijankŕ.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 445.6 kB   Waga ciŕ┐ka, czyli krzy┐owanie sk│adu rudowego ze sk│adem wŕglowym.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 134.2 kB   Efektem dwugodzinnego wysi│ku jest nowy dy┐urny mijanki :)

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 228.2 kB   ST44-2045+ST44-2061 z │adownym sk│adem przeje┐dza bez zatrzymania przez mijankŕ.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 159.8 kB   Waga ciŕ┐ka ze wschodu na zachˇd.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 204.8 kB   Sk│ad prowadzony lokomotywami ST44-2015+ST44-2062 zbli┐a siŕ ku ko˝cowi.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 199.3 kB   Gagariny ST44-2015+ST44-2062 z prˇ┐nym sk│adem przy niewielkiej prŕdkoÂci wje┐dzaj▒ na dodatkowy tor mijanki.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 246.2 kB   Piŕkna jesie˝ oraz piŕkne batmany ST40S- 14+ST40S-06 w oczekiwaniu na poci▒g z Drozdowa.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 298.6 kB   Mieszany sk│ad z ST44-2007+2031 oczekuje na poci▒g rudowy nadje┐d┐aj▒cy ze strony przeciwnej z batmanami na czele.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 452.4 kB   Manewry na mijance w Puszczy. Szlak zamkniŕty do godziny 18.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 453.5 kB   ST44-2025 oblatuje krˇtki sk│ad roboczy. Na szlaku pomiŕdzy Puszcz▒ i Hut▒ Derŕgowsk▒ czekaj▒ ju┐ na za│adunek szyny, ktˇre zosta│y zast▒pione nowymi, bezstykowymi.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 238.1 kB   Mo┐na iŠ, nic nie jedzie... Wczesny ranek na mijance Puszcza.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 345.4 kB   Wschodnia g│owica mijanki, przebieg dla prˇ┐nego sk│adu z ST40s ju┐ ustawiony.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 292 kB   Prˇ┐ny sk│ad w oczekiwaniu na krzy┐owanie ze sk│adem │adownym (wprawne oko dostrze┐e jego Âwiat│a).

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.4 kB   Drezyna jad▒ca w kierunku Woli Baranowskiej.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 5 · · · Strona 15Strona 16Strona 17
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05