Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Puszcza LHS
[15 z 17]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 13 · · · Strona 15Strona 16Strona 17 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 266.3 kB   Zachodnia g│owica dawnej mijanki Puszcza - widok w kierunku Žl▒ska.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 210.2 kB   Przejazd kolejowy zlokalizowany przy zachodniej g│owicy dawnej mijanki Puszcza.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 327.1 kB   Przepust pod rˇwni▒ mijanki.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 328.9 kB   Ko˝cˇwka Âwiat│owodu maj▒cego │▒czyŠ Puszczŕ z Hut▒ Derŕgowsk▒.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 368.9 kB   Miejsce po dawnej nastawni dysponuj▒cej Pu. Widoczna ko˝cˇwka Âwiat│owodu maj▒cego │▒czyŠ Puszczŕ z Hut▒ Derŕgowsk▒.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 260.9 kB   Rˇwnia mijankowa - widok na zachˇd.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 256.5 kB   Rˇwnia mijankowa - widok na wschˇd.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.9 kB   Žwit nad nieczynn▒ mijank▒ Puszcza...zapach Âwie┐o Âciŕtego drewna + coraz donoÂniejsze dudnienie zbli┐aj▒cego siŕ od Drozdowa sk│adu stworzy│y niesamowity klimat.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 154.6 kB   Szlak Puszcza-Huta Derŕgowska widziany wczesn▒ por▒ w kierunku wschodnim. W oddali s│ychaŠ jeszcze sk│ad, ktˇry zostawi│ za sob▒ unosz▒cy siŕ nad torem mazut wymieszany z porann▒ mg│▒.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 109.7 kB   ST44-2018 razem z drug▒ maszyn▒ (tu wy│▒czon▒) jad▒ przez lasy Puszczy Sandomierskiej mijaj▒c miejsce po by│ej nastawni mijanki Puszcza.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 302.1 kB   ST44-2011 + ST44-2004 ze sk│adem mieszanym z niecodziennej perspektywy w Puszczy Sandomierskiej sie prezentuj▒ce...docieraj▒ do nieczynnej mijanki.

Puszcza Sandomierska
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 295.3 kB   ST44-2026 + ST44-2006 jako kolejny zwrot wŕglarek tego grzybowego dnia.

Puszcza
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 305.5 kB   ST44-2016 + ST44-2058 z poci▒giem rudowym na chwilŕ przed wjazdem na nieczynn▒ mijankŕ Puszcza.

Puszcza
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 303 kB   Sk│ad z rud▒ jesieni▒:) oddalaj▒cy siŕ w kierunku Bojanowa.

Puszcza
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 256.8 kB   Jedyna pozosta│oŠ po nieruchomosciach dawnej mijanki Puszcza - posŕpny betonowy blok wyryt▒ dat▒ 1989.05.19. Prawdopodbnie w tym okresie przetransportowano budynek nastawni Pu do Woli Baranowskiej.

Puszcza
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · Strona 13 · · · Strona 15Strona 16Strona 17
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05