Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2023-09-23  

 
Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.4 kB   Za chwilŕ para m│oda pojedzie na zdjŕcia na lokomotywowniŕ.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 145.2 kB   Zdjŕcia poÂlubne na Rynku Wielkim w ZamoÂciu.

ZamoŠ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 157.1 kB   Podczas zdj੠na Rynku Wielkim (na chwilŕ przed sesj▒ w lokomotywowni) nie brakowa│o gratulacji od przypadkowych przechodniˇw.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 234.7 kB   Trochŕ inna perspektywa tego sielankowego zdjŕcia

ZamoŠ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.6 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.7 kB   "S│uchaj, zast▒pisz mnie chwileczkŕ? potrzebujŕ wyskoczyŠ na miasto..."

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 203 kB   SM48-061 oczekuje na wjazd na tory stacyjne.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 181.8 kB   Ca│▒ sytuacjŕ z zaciekawieniem obserwowali pracownicy lokomotywowni LHS.
Rolŕ "lo┐y honorowej" pe│ni│a kabina ST44-2039.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 114.3 kB   "Gosia, rzuŠ okiem na moj▒ fryzurŕ"

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.2 kB   We wnŕtrzu SM48-061.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 103.9 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 152.6 kB   Tak powstawa│o to zdjŕcie.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 190.5 kB   Ca│▒ sytuacjŕ z zaciekawieniem obserwowali pracownicy lokomotywowni LHS. Rolŕ "lo┐y honorowej" pe│ni│a kabina ST44-2039.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 163.5 kB   Fotografuj▒cych i kameruj▒cych nie brakowa│o...

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 155.9 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Krzysztof Bugaj
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2023
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05