Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Wyburzenie starego wiaduktu na DK94 nad torem LHS
[1 z 3]

Dnia 14. maja o godz. 21:13 wyburzono stary wiadukt znajduj▒cy siŕ w ci▒gu drogi krajowej nr 94 w Olkuszu.
Wiadukt ten od d│u┐szego czasu grozi│ katastrof▒ budowlan▒ i przeznaczony by│ do odbudowy. Wyburzenie jest jednym z etapˇw przebudowy DK94 w Olkuszu.

Obejrzyj film video przedstawiaj▒cy sam moment wyburzenia (4.21 MB, s│ychaŠ m.in. rozmowy widzˇw i lekk▒ euforiŕ po wybuchu).

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84.7 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 64.5 kB   Ok│adziny przeciwod│amkowe le┐▒ce na wiadukcie.

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 66.1 kB   Godzina 19:03.
Wiadukt na dwie godziny przed detonacj▒.

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 75.8 kB   Ekipa PKP Energetyka pracuje w pocie czo│a nad zabezpieczeniem elementˇw trakcyjnych.

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85 kB   úadunki wybuchowe s▒ juz na swoim miejscu. Wiadukt pokryty jest gŕst▒ siatk▒ po│▒cze˝ elektrycznych.

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 70.5 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 81.1 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 65.9 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 65.7 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.2 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 81.8 kB   Godzina 19:24 - LHS wkracza do akcji.
Ze S│awkowa przyjecha│ ST44-2059 z dwiema platformami, ktˇre pos│u┐▒ do ochrony i amortyzacji nawierzchni gdy wiadukt runie.

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 79 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54.4 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 75.6 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 82.9 kB  

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05