Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-15  

Zdjŕcia wykonane aparatem analogowym z okazji 40 lat eksploatacji LHS
[1 z 3]

W tej galerii przedstawiam zdjŕcia wykonane w ramach projektu "Negatyw 40 lat LHS" zwi▒zanego z rocznic▒ 40 lat oddania LHS do eksploatacji.
Z tej okazji autor wykonywa│ zdjŕcia aparatem analogowym (na kliszŕ) - tym samym, ktˇrym fotografowa│ liniŕ 20 lat wczeÂniej.

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 491.8 kB   Bojanˇw. Remake jednego z moich pierwszych zdj੠na LHS (niepublikowane).

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 386.6 kB   Luzaki ST44 wracaj▒ z Woli Baranowskiej do ZamoÂcia.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 346 kB   Duet ST40s na moÂcie nad starorzeczem Nidy.

Most nad starorzeczem rz. Nidy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 518.5 kB   W dolinie Nidy.

Podborcze (Umianowice)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 554.7 kB   Duet maszyn serii ST44 z "rozbiˇrk▒" jedzie na zachˇd mijaj▒c kilometr 100.

Bukownica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 391.6 kB   ST40s-14 z mieszanym sk│adem wagonˇw wyje┐d┐a z doliny Nidy w kierunku Go│uchowa.

Hajdaszek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 514.9 kB   ST40s+ST44.

Kije
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 529.2 kB   ST40s+ST44.

Kije
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 371.8 kB   Duet maszyn ST44 prowadzi prˇ┐ny sk│ad wŕglarek na wschˇd.

Kije
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 510.4 kB   Zwarty sk│ad wagonˇw z rud▒ ┐elaza zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 359.7 kB   Duet maszyn ST40s ze zwartym sk│adem prˇ┐nych wagonˇw jedzie w kierunku Sŕdziszowa.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 316.4 kB   Wiadukt LHS nad lini▒ kolejow▒ nr 62 (Tunel - Sosnowiec G│ˇwny).

Bukowno Przymiarki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 383.6 kB   Widok na liniŕ kolejow▒ nr 62 (Tunel - Sosnowiec G│ˇwny).

Bukowno Przymiarki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 409.2 kB   Duet maszyn ST40s prowadz▒c sk│ad wagonˇw zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 493.2 kB   Zwrot prˇ┐nych wagonˇw ze S│awkowa mija Kŕpie w drodze na wschˇd.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05