Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-21  

LHS i mi│oÂnicy drˇg ┐elaznych
[4 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 180.8 kB   Taki wagon wŕgla to by siŕ nam wtedy przyda│;) Pozdrowienia dla Bartka, fotografuj▒cego sk│ad z bardziej przyziemnej perspektywy.

Szozdy
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.5 kB   Ko˝czy siŕ niezwykle mro╝ny dzie˝ na LHS. Cisza jaka tam panowa│a pozwoli│aby chyba us│yszeŠ szept dy┐urnej z Drozdowa ;] Z pozdrowieniami dla wszystkich sympatykˇw szerokiego toru.

Spie
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 163.2 kB   Wyjazd Charsznica X. Krzysiek obserwuje przeje┐d┐aj▒cy sk│ad z rud▒.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 169.4 kB   Kubu i Wojtek w swoim ┐ywiole.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 154.4 kB   Plener Summer LHS Camp 2009. Ekipa mi│oÂnikˇw LHS na polu filmuje sk│ad wyje┐d┐aj▒cy ze stacji Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 290.2 kB   ST40s-09 z poci▒giem po LHS wje┐d┐a na stacjŕ Szczebrzeszyn LHS. Tradycyjnie pozdrowienia dla Artura oraz innych mi│oÂnikˇw LHS ;)

Brody Ma│e
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 279.4 kB   Krzysiek i Artrur filmuj▒ powracaj▒cego luzem Gagarina.

Brody Du┐e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84.3 kB   Gosia i "Robocop" ST40s-01.

Nowosielec
fot. Stanis│aw Szewczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 120.2 kB   Wieczˇr w Bojanowie. Serweryn wypatruje kolejnego poci▒gu.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 162.2 kB   Seweryn uwiecznia kolejny poci▒g.

Nowa WieÂ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 145.6 kB   Wieczorna herbata. Tomek oczekuje na kolejny poci▒g.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.2 kB   Hmmm... ktˇra to "wŕglarka" bŕdzie - dwunasta czy czternasta?

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 142.4 kB   Kalendarz PKP-LHS, ktˇrego rewers okaza│ siŕ byŠ Âwietnym ekranem podczas projekcji filmˇw historycznych poÂwiŕconych budowie Linii. Po stronie projekcyjnej widoczny jest kadr z map▒, na ktˇrej zaznaczono przebieg LHS (zwraca uwagŕ nazwa Hrubieszˇw Graniczny - dzisiejsza nazwa Hrubieszowa Towarowego LHS).

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 247.7 kB   Tomek C. zastanawia siŕ nad kolejnym motywem do uwiecznienia.

Nowa WieÂ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 203.9 kB   Tomek C. fotografuje duet ST44-2059+ST44-2053 pŕdz▒cy w stronŕ granicy.
Co wysz│o Tomkowi mo┐na zobaczyŠ tutaj i tutaj.

Puszcza
fot. Bart│omiej Samojeden
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05