Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-21  

LHS i mi│oÂnicy drˇg ┐elaznych
[2 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 308.8 kB   ST40s-16+16D-004 prowadz╣ce pociag rudowy przeje┐dzaj╣ przez posterunek Werbkowice Zachodnie LHS.

Mijanka Werbkowice LHS
Konopne

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 477.8 kB   Pozdrawiany przez ekipŕ pierwszej czŕsci tegorocznego Summer LHS Camp poci▒g prowadzony ST40s-03+ST40s-09.

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 205.6 kB   Sk│ad prowadzony duetem maszyn serii ST44 mija miejsce obozowania Summer LHS Camp 2014. Nietypowe doÂwietlenie sk│adu uda│o siŕ uzyskaŠ dziŕki reflektorom stoj▒cych w lesie samochodˇw.

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 266.2 kB   Pami▒tkowa fotka uczestnikˇw Summer LHS Camp 2013. Od lewej: Adam, Robert, Tom z Wielkiej Brytanii, Krzysiek i Tomek. Brakuje Wojtka, drugiego KrzyÂka i drugiego Tomka oraz Seweryna ktˇrzy wyjechali wczeÂniej.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 358 kB   Uczestnicy Summer LHS Camp 2013 instaluj▒ siŕ pod Bia│▒ Gˇr▒.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 273.3 kB   Poranek w trakcie Summer LHS Camp. W tle ST40s-05 z mieszanym sk│adem.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 271.3 kB   Summer LHS Camp 2013. Przejazd sk│adu z ST44-2026 na czele fotografowany przez Wojtka i Toma z Wielkiej Brytanii.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 209.4 kB   Summer LHS Camp 2013. Seweryn Adam, Robert i Wojtek przygotowuj▒ siŕ do fotografowania nadje┐dzaj▒cego sk│adu. Pozdrawiamy dru┐ynŕ!


 
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 280.7 kB   Summer LHS Camp 2013. ST44-2046 prowadz▒c g│ˇwnie platformy z kontenerami mija jeden z przystankˇw tegorocznego Summer LHS Camp.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 332.6 kB   Wymiana pozdrowie˝ uczestnikˇw Summer LHS Camp 2013 z dru┐yn▒ ST40s-02 prowadz▒c▒ mieszany sk│ad w kierunku Woli Baranowskiej.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 240.9 kB   Summer LHS Camp 2013. Przerwŕ w wieczornym pokazie zdj੠Seweryna B│asiaka z wyprawy kolejowej do Chin i Mongolii wype│nia przejazd sk│adu z Woli Baranowskiej.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1624.4 kB   Ten wiadukt nigdy nie goÂci│ tylu mi│oÂnikˇw kolei naraz. Co wiŕcej, wystarczy│o has│o "jedzie po szerokim" aby wszyscy rzucili siŕ z aparatami do barierki po drugiej stronie.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 660.8 kB   Fotstop pod Bukownic▒ na setnym kilometrze LHSu. Szkoda, ┐e to nie impreza zwi▒zana stricte z LHS, tylko "Tamar▒ do Hrubieszowa" po torze normalnym .

Bukownica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 706.2 kB   Jeden z nielicznych poci▒gˇw LHS tego dnia. ST44-2025 z cysternami mija obˇz pierwszej czŕsci tegorocznego Summer LHS Camp. Foto z pozdrowieniami dla Wojtka, Sylwii, Paw│a, Darka, Bartka i drugiego Darka z Filipem.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 559.7 kB   Sk│ad z beczkami prowadzony duetem maszyn ST40s pozdrawiany przez ekipŕ pierwszej czŕsci tegorocznego Summer LHS Camp.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05